söndag 22 september 2019

Dagens citat

"Jag kunde inte se mig bli pensionär och sitta hemma och sticka eftersom jag är alldeles för energisk för att ha det så och så hade jag ett intresse för antropologi."

Björk Guðjónsdóttir, som vid 78 års ålder nyligen försvarade sin doktorsavhandling vid Háskóli Íslands, i Vísir om hur det gick till när hon började studera efter att ha arbetat som sjuksköterska ett helt yrkesliv.