lördag 21 september 2019

Dubbelt så hög arbetslöshet bland utlänningar på Island

Arbetslösheten på Island ökade i augusti till 3,5 procent. Men bland utländska medborgare var den mer än dubbelt så hög. Suðurnes fortsatte att vara den region som skilde sig från övriga landet genom en betydligt högre arbetslöshet. Och inga stora förändringar väntas under september. Det uppger Vinnumálastofnun i en prognos.

Att högkonjunkturen har kulminerat och att turismen till Island har avstannat fortsätter att lämna tydliga spår i arbetslöshetsstatistiken. I augusti var det 3,5 procent som inte hade något jobb - en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med juli.

Under 2019 har arbetslösheten i regel varit en dryg procentenhet högre än förra året. I augusti 2018 var arbetslösheten 2,3 procent.

Utländska medborgare är alltjämt arbetslösa i betydligt större utsträckning än isländska medborgare. Bland utlänningarna var det i augusti 7,4 procent som stod utanför arbetsmarknaden.

Det senaste årets stigande arbetslöshet har drabbat kvinnor i något större utsträckning än män. Bland män var det i augusti 3,3 procent som inte hade något jobb medan motsvarande siffra bland kvinnor var 3,7 procent.

Suðurnes är den region som har påverkats mest av turismens tillbakagång. Här var arbetslösheten i augusti 6 procent - en tillbakagång med 0,1 procentenhet. I Reykjavíkområdet låg den still på 3,8 procent. Arbetslösheten i Norðurland eystra var 2,7 procent (+0,1), i Suðurland 2 procent (oförändrat), i Västfjordarna 1,9 procent (oförändrat), i Vesturland 1,8 procent (oförändrat), i Austurland 1,4 procent (-0,2) och i Norðurland vestra 1 procent (oförändrat).

Vinnumálastofnun räknar inte med några stora förändringar under september. Det brukar inte heller vara några större skillnader mellan arbetslösheten i augusti och september. Längre fram på hösten brukar den däremot öka i takt med att säsongsjobb inom turistnäringen, fiskeindustrin och lantbruket försvinner.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.