onsdag 11 september 2019

Färre repliker ska minska förhalningstaktik i alltinget

Rätten till repliker på anföranden begränsas avsevärt. Och det blir inte tillåtet för partikamrater att begära repliker på varandra om de har samma åsikt i frågan. De förändringarna meddelade alltingets talman Steingrímur J. Sigfússon i går. De nya reglerna ska förhindra att ledamöter ockuperar talarstolen med syftet att förhindra omröstningar.

Under våren gjorde Centerpartiet allt de kunde för att stoppa en omröstning om det tredje steget i EU:s energipolitiska program. Debatten pågick i 148 timmar innan den avbröts tillfälligt för alltingets sommaruppehåll.

Förhalningstaktiken gjorde också att det var centerpartister som toppade listan över de ledamöter som talade mest. Birg­ir Þór­ar­ins­son var den ledamot som var flitigast i talarstolen. Han talade i totalt 41 timmar. Ytterligare sex centerpartister tillhörde de tio ledamöter som talade mest.

Intresset för att diskutera frågan med centerpartisterna avtog snabbt. För att kunna fortsätta förhala frågan fortsatte centerpartisterna att göra nya anföranden och att begära repliker på varandra. Replikerna bestod ofta av att de berömde partikamraterna för bra inlägg i debatten.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, ledare för Centerpartiet, hävdade att varken han eller några partikamrater ägnade sig åt att systematiskt gå upp i talarstolen för att förhindra en omröstning i en fråga som de motsatte sig. Det var dock inte så ledamöternas agerande uppfattades.

När alltinget samlades i går meddelade talmannen Steingrímur J. Sigfússon en rad förändringar. Syftet är att förhindra förhalningstaktik. Även om han inte nämnde Centerpartiet är det uppenbart att målet med det nya regelverket är att omöjliggöra liknande aktioner. Också presidenten Guðni Th. Jóhannesson tog upp frågan i sitt tal i går.

Nu begränsas antalet fem minuter långa anföranden som ledamöter kan begära i en fråga. När det rör sig om anföranden i samma fråga får inte partikamrater begära replik.

Det finns dock undantag från de nya bestämmelserna. Om ledamöter från samma parti har olika åsikter i en fråga ska repliker tillåtas. Det blir inte heller något stopp för repliker i frågor där det inte finns tydliga partilinjer.

Det nya regelverket innebär en återgång till det system som gällde fram till 1991. I våras var det under den andra debattrundan i alltinget som centerpartisterna i praktiken ockuperade talarstolen. I samband med den förra förändringen infördes en maxlängd på anföranden - men i stället fick ledamöter hålla hur många anföranden som helst.

Det fanns inte heller någon övre gräns för längden på repliker. I praktiken innebar det att repliker ofta blev längre än de anföranden som bemöttes.

De förändringar som Steingrímur J. Sigfússon presenterade i går beslutades av alltingets presidium under sommaren.

Här kan du läsa mer om debatten om den tredje fasen i EU:s energipolitik.