tisdag 17 september 2019

Insatsgrupp ska rycka ut när valar strandar på Island

En särskild insatsgrupp bildas för att rycka ut när valar strandar längs den isländska kusten. Beslutet är en konsekvens av en rad strandningar under de senaste åren. Samtidigt går Matvælastofnun ut med instruktioner till personer som försöker undsätta valar i nöd. De uppmanas bland annat att inte binda något rep om stjärten när de drar ut dem till havs.

I sommar har ett stort antal grindvalar strandat på södra och västra Island. I några fall har räddningsinsatser gjort att många djur kunnat räddas. Men vid några tillfällen har djur också avlivats när hoppet om att kunna rädda dem släckts.

Privatpersoner har många gånger försökt hjälpa till att undsätta strandade valar. Det är dock riskabelt. Valar kan vara smittbärare av olika sjukdomar och vissa arter kan också vara aggressiva. Dessutom gäller det att agera på rätt sätt. Felaktiga insatser kan skada djuren eller orsaka ännu mer stress.

Matvælastofnun går nu ut med instruktioner till personer som försöker rädda strandade valar. Myndigheten skriver i ett pressmeddelande att stjärten under inga omständigheter får bindas i försök att dra ut djur. Stjärten är känslig och om den skadas kommer det att leda till att valen drunknar.

Alla fynd av strandade valar ska anmälas till polisen. Den som undsätter en val bör vända sig till Matvælastofnun eller Hafrannsóknastofnun för att få råd. Där finns experter som kan avgöra om det finns förutsättningar för att rädda ett djur och vad som i så fall är bästa sättet.

Valar som strandar kan överleva på land i ungefär ett dygn. Det är viktigt att hålla dem blöta medan de befinner sig på land. Men det måste ske lugnt och kontrollerat. Att plötsligt hälla stora mängder vatten över dem från hinkar kan bidra till ökad stress. I stället ska vatten långsamt hällas över dem.

Tidigare i år inrättades en särskild insatsgrupp som ska rycka ut just för att undsätta strandsatta valar. Där ingår bland annat företrädare för Matvælastofnun, Hafrannsóknastofnun, kustbevakningen, polisen och räddningstjänsten. Ordförande för gruppen är Þóra J. Jónasdóttir, veterinär vid Matvælastofnun. Hon säger i Morgunblaðið att syftet är att få bättre styrning av arbetet:
"Genom åren har vi lite behövt uppfinna hjulet varje gång."
Än så länge rör det sig om en informell insatsgrupp eftersom arbetsmetoderna ännu inte klubbats. Tanken bakom insatsgruppen är att där ska finnas kunskap som kan användas vid varje tillfälle. För personer som får kännedom om strandade valar innebär det att det finns någon att vända sig till. Tidigare har ofta olika myndigheter kopplats in utan någon samordning.

Insatsgruppen ryckte ut i somras när ett femtiotal grindvalar strandade vid Garður. Þóra J. Jónasdóttir säger i Morgunblaðið att det redan då visade sig att de nya arbetsmetoderna borgade för en bättre räddningsinsats:
"Det saknades en tydlig handlingsplan och utförliga instruktioner och arbetsmetoder gällande valar i nöd och det var det som bestämdes att det skulle förändras och förbättras."
Här kan du läsa mer om grindvalar som strandat på Island i sommar.