tisdag 10 september 2019

Jón Gunnarsson vill spräcka regering med Gröna vänstern

Jón Gunnarsson vill sätta stopp för Självständighetspartiets regeringssamarbete med Gröna vänstern. Skälet är miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandssons arbetsmetoder. Jón Gunnarsson hävdar i Morgunblaðið att ministerns strävan efter att skydda naturområden från att nyttjas till vattenkraft är olagliga. Men han har inget stöd för sin åsikt inom Självständighetspartiet.

När Självständighetspartiet efter valet hösten 2017 bildade regering med Gröna vänstern och Framstegspartiet miste Jón Gunnarsson sin ministerpost. Sedan dess har han i allt större utsträckning hamnat ute i kylan. Hans strävan efter att återfå uppdraget som kommun- och kommunikationsminister har inte infriats.

Sedan han förlorade ministerposten har Jón Gunnarsson ofta drivit sin egen infrastrukturpolitik. Han har gjort det genom resor i landet där han inte sällan har förespråkat en helt annan linje än efterträdaren Sigurður Ingi Jóhannsson. Jón Gunnarsson vill till exempel se stora privata investeringar i vägnätet och finansiering genom vägtullar.

Han var också en av dem som hade hoppats på att partiledaren Bjarni Benediktsson skulle genomföra fler förändringar i regeringen inför hösten. Bjarni Benediktsson utsåg Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir till justitieminister. Men Jón Gunnarssons eventuella förhoppningar om att han skulle peta Kristján Þór Júlíusson som fiske- och jordbruksminister, att Sigurður Ingi Jóhannsson skulle flytta dit och lämna uppdraget som kommun och kommunikationsminister åt honom själv infriades inte heller.

I stället vill han nu bli partisekreterare efter Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Interna regler säger nämligen att partisekreteraren inte samtidigt får vara minister. Valet till posten görs vid ett partistyrelsemöte på lördag.

Nu kommer ett nytt utspel från Jón Gunnarsson. Han skriver i en debattartikel i Morgunblaðið att Självständighetspartiet bör avsluta regeringssamarbetet med Gröna vänstern. Skälet är hans missnöje med miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson:
"Jag kan inte se att vi, Självständighetspartiets alltingsledamöter, kan stödja ett regeringssamarbete som bedrivs på det här sättet. ... Hans arbetsmetoder tål enligt min mening ingen granskning och många intressenter har hävdat att lagen inte följs genom den expansion som han utlyser. Jag håller med om att hans arbetssätt inte är förenligt med lagen."
Guðmundur Ingi Guðbrandsson arbetar bland annat för att stora delar av det isländska höglandet ska bli en nationalpark. Det skulle innebära att stora områden inte skulle kunna användas för vattenkraft. Han beslutade nyligen om att freda Jökulsá á Fjöllum - ett beslut som inte välkomnades av Jón Gunnarsson. Att freda Hvítá och Tungnaá är på väg.

Jón Gunnarsson är en politiker som gärna ser en fortsatt utbyggnad av vattenkraften. Han skriver i Morgunblaðið att han anser att miljöministern vill freda för stora områden:
"Ett tydligt exempel på hur ministerns arbetsmetoder kan fungera i praktiken är att det till exempel inte hade funnits något vattenkraftverk i Þjórsá och hade alltinget beslutat att sätta kraftverksmöjligheten i Urriðafoss i skyddsklass så skulle ministern fridlysa hela Þjórsás vattensystemsområde från glaciär till utlopp så att inget kraftverk skulle byggas vid Þjórsá. Det här är fel väg och det går inte ihop."
Jón Gunnarsson skriver att Island länge har saknat en tydlig energipolitik. Han hävdar att Självständighetspartiet tänker slå vakt om allmänhetens och näringslivets intressen genom att fortsätta förse dem med billig energi.

Utspelet från Jón Gunnarsson verkar dock inte skapa någon nämnvärd oro inom Gröna vänstern. Guðmundur Ingi Guðbrandsson säger till Vísir att samtliga beslut har fattats i enlighet med isländsk lag. Statsminister Katrín Jakobsdóttir säger till RÚV att hon inte har fått några signaler från Självständighetspartiet om att en regeringskris skulle vara på gång:
"Vad gäller idéer om en regeringskris har jag inte hört något sådant från Självständighetspartiets ledning. Jag räknar med att den diskuterar det om det finns någon oro för det."
Birgir Ármannsson, Självständighetspartiets gruppledare i alltinget, säger till Eyjan att Jón Gunnarsson enbart talar för sig själv. Ledamöterna har inte diskuterat ett slut på regeringssamarbetet med Gröna vänstern:
"Jón talar naturligtvis bara för sin egen räkning och inte för andra, men naturligtvis ska vi diskutera dessa frågor ytterligare inom alltingsgruppens forum. Det finns olika åsikter om dessa frågor som Jón nämner och låter förstå. Men när människor skriver sådana artiklar så talar de naturligtvis bara för sin egen räkning."
Hittills har inga andra självständighetspartister offentligt tagit ställning för Jón Gunnarssons linje.