måndag 30 september 2019

Kommun tar miljonlån för att ersätta missad pension

I tolv år betalade Vopnafjarðarhreppur in för lite till de kommunanställdas pensionsfond. När misstaget upptäcktes beslutade majoriteten i fullmäktige att inte stå för hela kostnaden. I stället fick tidigare anställda acceptera lägre premiepension. Nu tar kommunen ett lån på 28 miljoner isländska kronor - men dispyten med pensionsfonden Stapi är inte över.

I januari 2005 skulle Vopnafjarðarhreppur ha höjt pensionspremien för de kommunanställda. Höjningen var nödvändig för att de skulle få ut den utlovade premiepensionen. Men kommunen missade ändringen - och det gjorde även pensionsfonden Stapi.

När misstaget upptäcktes hade Vopnafjarðarhreppur i tolv års tid betalat in en för låg premie. För att få ut det fulla beloppet krävde Stapi att kommunen betalade in hela summan plus förräntning. Annars skulle de tidigare anställda få ut i snitt 2 300 isländska kronor mindre i månaden.

Stapi ansåg att kommunen skulle betala 72 miljoner isländska kronor. Majoriteten i Vopnafjarðarhreppur höll inte med. Framstegspartiet och Bättre Sigtún beslutade om att betala 44,2 miljoner. I det beloppet ingick själva pensionspremien och förräntning på 3,5 procent för åren 2013 till 2016. Förräntningen för de tidigare åren var enligt majoriteten preskriberad.

Socialdemokraterna - som utgör oppositionen i Vopnafjarðarhreppur - höll inte med. Partiets ledamöter i fullmäktige ansåg att kommunen skulle betala hela beloppet. De hävdade att det var orättvist att pensionärer skulle tvingas leva på mindre pension på grund av ett misstag från kommunens sida som inte upptäcktes av Stapi.

Majoriteten i fullmäktige tyckte inte att konsekvenserna för pensionärerna skulle bli så stora. Efter att kommunen betalat de 44 miljonerna skulle nedskärningen av premiepensionen minska med två tredjedelar. Resten skulle täckas av socialförsäkringssystemet.

Misstaget upptäcktes mot slutet av 2016. Inledningsvis talade kommunpolitikerna om att stå för hela beloppet. Efter valet 2018 tog Socialdemokraterna plats i majoriteten i fullmäktige. Därefter förändrades inställningen.

Med hänvisning till ett katastrofalt år för fisket av lodda - som har stor betydelse i Vopnafjörður - och avskrivningar på ett äldreboende ansåg de att kommunen inte längre hade råd att betala hela summan. Överskottet blev 2018 mycket mindre än beräknat.

Nu har Framstegspartiet och Bättre Sigtún beslutat om att ta ett lån på 28,2 miljoner av Stapi. Utöver 16 miljoner som tas från Vopnafjarðarhreppurs kassa innebär det att kommunen har betalat den andel av beloppet som majoriteten beslutat. Lånet är räntefritt men inflationsindexerat. Det ska återbetalas med tre amorteringar 2020, 2021 och 2022.

Socialdemokraterna reserverade sig ännu en gång mot beslutet. Partiet krävde på nytt att kommunen skulle täcka hela kostnaden och inte bara en del av den. Socialdemokraterna efterlyste dessutom ett möte med de berörda kommunanställda.

Flera av de drabbade pensionärerna var på plats vid mötet i kommunfullmäktige. Där uppmanade de majoriteten att betala hela kostnaden. Men de fick alltså inte Framstegspartiet och Bättre Sigtún att ändra åsikt i frågan. Majoriteten ansåg sig ha gjort betydligt mer än vad de varit juridiskt skyldiga till för att försöka lösa problemet.

Ett skäl till att många kommuninvånare är upprörda är att det framför allt är låginkomsttagare som drabbas. Konsekvenserna av majoritetens beslut blir störst för personer som har jobb där det inte ställs några krav på yrkesutbildning.

Stapi påpekade också inför beslutet att kommunen trots låneavtalet inte till fullo har stått för sin del vad gäller de uteblivna premierna.

I dag hålls ett möte i Vopnafjörður om konsekvenserna av beslutet. I inbjudan framgår att kommunchefen, politiker i kommunfullmäktige och kommunjuristen kommer att vara på plats för att informera och att svara på frågor.