onsdag 4 september 2019

Lunnefåglar skadas av olja i hamnen på Hemön

Varje år skadas ett stort antal lunnefåglar av olja i hamnen på Hemön. De fåglar som inte omhändertas och tvättas riskerar att dö eftersom föroreningarna gör att de tappar flytförmågan och drunknar. Ett förbud mot marin gasolja kan bli verklighet redan till årsskiftet om ett förslag från miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson får majoritet.

Nyligen publicerade en anställd på Náttúrustofa Suðurlands på Hemön bilder på lunnefåglar som drabbas av oljeföroreningar. Oljeskadade fåglar som upptäcks omhändertas för att tvättas. Det rör sig i regel om cirka hundra lunnefåglar om året som får hjälp.

Unga lunnefåglar är särskilt utsatta. När de lämnar sina hålor i slutet på sommaren är hamnen på Hemön den första anhalten. För många av dem blir det också den sista. Den livliga båttrafiken skapar ständiga oljeläckage som utgör ett hot mot fåglarna.

Sommaren 2017 var det ovanligt många unga lunnefåglar som drabbades. Det framgår i en rapport från Þekkingarsetur Vestmannaeyja. Fåglarna omhändertogs och tvättades innan de släpptes.

Oljan sätter sig i fjäderdräkten. Där gör den så att fåglarna mister flytförmågan - vilket i sin tur gör att de drunknar. Erpur Snær Hansen, föreståndare för Náttúrustofa Suðurlands, säger i Fréttablaðið att föroreningarna länge har varit ett problem:
"Det här har varit ett ihållande problem. Det här är onormalt mycket."
Att tvätta de fåglar som upptäcks och kan fångas in är ett tidskrävande arbete. Erpur Snær Hansen säger i Fréttablaðið att det tar tid för lunnefåglarna att återhämta sig:
"De behöver torkas noga och smörja fjädrarna med fett från en talgkörtel under stjärten så att de blir vattenavvisande på nytt."
Den marina gasoljan kan förbjudas redan till årsskiftet. Ett sådant förslag presenterades av miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson i våras. Om det blir verklighet sänks den högsta tillåtna halten av svavel i fartygsbränsle från 3,5 till 0,1 procent. Ändringen ska gälla alla båtar som rör sig inom det isländska territorialvattnet.

Den olja som nu kan förbjudas är särskilt besvärlig för sjöfågel. Men ett skifte till en olja med lägre svavelhalt innebär enligt Erpur Snær Hansen inte att problemen kommer att försvinna. Han säger i Fréttablaðið att så länge som båtar läcker olja i hamnen på Hemön kommer fåglar att drabbas:
"Det spelar ingen roll vilken olja det är. Om det finns i havet och fåglarna kommer i kontakt med den så mister de flytförmågan och sjunker och dör."
Umhverfisstofnun kommer att utreda oljeutsläppen i hamnen på Hemön.

Här kan du läsa mer om lunnefågeln på Island.