fredag 13 september 2019

Nej till energibeslut avgörande för Centerpartiets väljare

Motståndet mot införandet av det tredje steget i EU:s energipolitik har stor betydelse för sympatisörer till Centerpartiet och Folkets parti. Inget av partierna gör dock några stora framsteg i den senaste mätningen utförd av Zenter på uppdrag av Fréttablaðið. Anhängare till de andra partierna i alltinget lägger inte alls samma vikt vid frågan.

Den 2 september röstade en klar majoritet i alltinget för att säga ja till den tredje fasen i EU:s gemensamma energipolitik. Centerpartiet och Folkets parti röstade nej till införandet. Inför voteringen hade Centerpartiet i flera månaders tid satsat all politisk prestige på motståndet.

De lyckades inte stoppa förslaget. Centerpartiet har på lite längre sikt tjänat på motståndet. Att säga nej är också en mycket viktig fråga för de egna sympatisörerna.

Nio av tio av Centerpartiets anhängare uppger att energifrågan har stor betydelse för valet av parti. Två av tre av Folkets partis väljare gör samma prioritering. Bland sympatisörer till de övriga sex partierna i alltinget har frågan ganska låg betydelse.

Självständighetspartiet fortsätter att vara Islands största parti. Stödet är nu 21,5 procent, en ökning med 1 procentenhet jämfört med den mätning som gjordes juli.

Avståndet ned till de övriga partierna är stort. Men hela fem partier har inte ett gap på mer än 2,5 procent till varandra. Det betyder att siffrorna ligger inom den statistiska felmarginalen.

Socialdemokraterna får 13,9 procent, en nedgång med 0,5 procentenheter. Därefter följer Centerpartiet med 12,9 procent (-0,5), Gröna vänstern med 12,5 procent (-0,4), Piratpartiet med 12,3 procent (oförändrat) och Renässans med 11,4 procent (+0,8).

För Framstegspartiet blir läget allt mer bekymmersamt. Partiet börjar sjunka ned mot alltingets femprocentsspärr. Partiet får nu 6,2 procent, en minskning med 2 procentenheter.

Stödet för Folkets parti närmar sig spärren men räcker alltjämt inte till för att ta sig över den. Folkets parti får 4,0 procent, en ökning med 0,8 procentenheter.

Skillnaderna mellan olika väljargrupper är avsevärda. I huvudstadsregionen är det bara 2,2 procent som sympatiserar med Framstegspartiet.

Även Centerpartiet är något av en vattendelare. Bland islänningar som har fyllt 65 år får partiet 22 procent. Men i den yngsta gruppen - i åldern 18 till 24 år - är det endast 1,3 procent som föredrar Centerpartiet.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.