lördag 21 september 2019

Staten får vattenfallet Dynjandi som gåva

Vattenfallet Dynjandi ägs numera av isländska staten. Energibolaget Rarik gav nyligen bort marken vid forsen. Det uppger Umhverfisstofnun i ett pressmeddelande. Dynjandi är fridlyst sedan tidigare - men gåvan kan underlätta fredandet av ett större område kring vattenfallet. Gåvan togs emot av miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson.

Dynjandi i Västfjordarna är ett av Islands populäraste vattenfall. Med en fallhöjd på 99 meter fördelad på sju olika forsar brukar Dynjandi också räknas som ett av de vackraste vattenfallen. Det har varit fridlyst sedan 1981.

Trots fridlysningen har vattenfallet varit hotat. Länge ville energibolaget Orkubú Vestfjarða utnyttja sjön Stóra-Eyjavatn uppe på Dynjandisheiði till vattenkraft. Tanken var att den skulle möjliggöra en utbyggnad av vattenkraftverket vid Mjólká.

De planerna mötte motstånd från en rad olika håll. Om Stóra-Eyjavatn skulle användas för vattenkraft skulle nämligen flödet till Dynjandi minska avsevärt.

Miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson vill gärna fridlysa ett större område kring Dynjandi - och där ingår sjöarna uppe på Dynjandisheiði. Den förhoppningen blev nyligen mer sannolik i samband med att Rarik skänkte marken vid Dynjandi till isländska staten.

Syftet med gåvan är enligt Rarik att trygga Dynjandi för kommande generationer och säkra att inga naturvärden vid vattenfallet offras.

Här kan du läsa mer om Dynjandi.