onsdag 11 september 2019

Vägarbeten till Hvalá avslutade - utan konfrontation

Höstens ankomst innebär att det är för blött att fortsätta bredda och förbättra vägen från Ingólfsfjörður till Hvalá. Vesturverk fortsätter med vägarbetena först till våren. När bolaget nu pausar arbetena betyder det att konflikten med några av ägarna av Seljanes läggs på is. Bägge sidor hotade med polis i tvisten.

Några av de personer som äger Seljanes tillhör de markägare som vill stoppa det planerade vattenkraftverket vid Hvalá. En rad olika överklaganden av kommunala beslut ligger nu hos myndigheter och domstolar och väntar på avgöranden. Konflikten på marken tar nu åtminstone en paus.

Vesturverk har tagit över ansvaret för underhållet av vägen från Eyri i Ingólfsfjörður till Hvalá i Ófeigsfjörður från Vegagerðin. Bolaget - som också står bakom det planerade kraftverket - har från kommunen fått klartecken att bredda och förbättra vägen till byggområdet. Den smala och steniga grusväg som går från Norðurfjörður i dag är inte framkomlig för fordon utan fyrhjulsdrift och hög markfrigång.

Vägen har breddats i både Ingólfsfjörður och Ófeigsfjörður. Men sträckan genom Seljanes har förblivit orörd. Här har några av markägarna hotat med polis om vägarbeten genomförs på den egna fastigheten. De anser att Vesturverk inte har rätt att utföra några arbeten. Vesturverk har i gengäld hotat med att tillkalla polis om arbetena skulle stoppas.

Miljödepartementet beslutade att Vegagerðin är väghållare och att processen där myndigheten övertog ansvaret för vägen mellan Ingólfsfjörður och Ófeigsfjörður gått rätt till. Följaktligen hade Vegagerðin också rätt att överlåta ansvaret till Vesturverk. Det beslutet gällde även Seljanes. Men miljödepartementets ställningstagande kan överklagas.

I väntan på ett slutgiltigt juridiskt avgörande valde Vesturverk att vänta med arbetena på sträckan genom Seljanes. Nu står det alltså klart att det inte blir några vägbyggen på Seljanes i år.

Vägarbetena avslutades i förra veckan och alla fordon flyttades från området i går. Vesturverk skriver i ett pressmeddelande att de sträckor som förbättrats i sommar nu har ökad framkomlighet. Det har ännu inte byggts någon bro över Hvalá, men den är färdig och ska transporteras till området i vår.

Birna Lárusdóttir, informationsansvarig vid Vesturverk, säger till RÚV att bolagets plan hela tiden har varit att arbeta så långt in på hösten som det var möjligt. Nu är marken för blöt för att fortsätta. Vägarbetena kommer att återupptas till våren. Vesturverk ska dock ha hunnit så långt som var målet för i år.

Eva Sigurbjörnsdóttir, kommunchef i Árneshreppur, säger till Vísir att hon inte räknat med att Vesturverk skulle hinna färdigt redan i år. Inte minst har motståndarnas agerande förhalat arbetet. Konflikten om det planerade kraftverksbygget påverkar vardagen i kommunen:
"Jag känner åtminstone så att det har varit onödigt att fördröja framsteg och det här sår split i samhället, det måste sägas."
Nyligen besökte flera av Framstegspartiets ledamöter i alltinget Árneshreppur. Ásmundur Einar Daðason, social- och barnminister, säger till Vísir att de står bakom planerna:
"Uppbyggnaden är enbart positiv för bygden och det är lite speciellt för en av valkretsens ledamöter att det tidigare var Árneshreppurs vänner som skällde på ledamöter för att det inte togs tag i kommunikationsuppbyggnad. Nu skälls det på dem för att det tas tag i kommunikationsuppbyggnad."
Ett skäl till att motståndare vill stoppa planerna är fossiler på Ófeigsfjarðarheiði. Här fanns det för många miljoner år sedan skog som täcktes av lava vid vulkanutbrott. Dessa fossiler av träd är fredade enligt lag. Fossiler finns i samma område som Vesturverk tänker bygga vägen upp på heden.

Umhverfisstofnun lägger enligt RÚV ansvaret på kommunen och Vesturverk att fossilerna inte skadas under vägarbetena. Birna Lárusdóttir uppger att området nu har kartlagts och att vägen kommer att dras så att fossilerna inte påverkas.

Här kan du läsa mer om turerna kring det planerade vattenkraftverket vid Hvalá.