torsdag 26 september 2019

Växande motstånd mot isländskt EU-medlemskap

Motståndet mot ett isländskt EU-inträde ökar kraftigt. Gapet mellan nej- och ja-sidan är nu enligt MMR det största på två år. Och det är dubbelt så många islänningar som vill stanna utanför unionen. Samtidigt är frågan om medlemskap långt från den politiska dagordningen. Inget tyder på att den kommer att ta större plats under det kommande året.

I regeringens budgetproposition för 2020 finns inga finansiella signaler om någon förändrad attityd till EU. Koalitionen består av tre partier - Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet - som alla anser att Island ska fortsätta delta i EES-samarbetet. Men alla tre tycker också att Island inte ska gå med i EU.

Någon politisk kursändring är inte heller att vänta i den utrikespolitiska deklarationen. I takt med att Centerpartiet har börjat ifrågasätta EES-avtalet har regeringen backat upp samarbetet. Det tydligaste exemplet är införandet av det tredje steget i EU:s gemensamma energipolitik. Entusiasmen för den nya fasen var måttlig - men många försvarade EES-avtalet med kraft.

I debatten beskrevs EES-samarbetet som en grundförutsättning för den isländska ekonomin. Ett nej till energipolitiken skulle enligt regeringen äventyra avtalet. Det skulle i sin tur skapa en situation som skulle kunna äventyra Islands framtid.

I alltinget är det alltjämt två partier - Socialdemokraterna och Renässans - som vill att Island ska gå med i EU. De har dock inte lyckats få upp frågan på den politiska dagordningen. Motståndet är för kompakt och engagemanget för ljummet för att inträdet ska kunna bli en stridsfråga.

Varken Centerpartiet eller Folkets parti - som också har en skeptisk hållning gentemot EES-avtalet - har på allvar lyckats odla ett brett ifrågasättande av samarbetet. Än så länge är ett utträde ur EES ungefär lika osannolikt som ett inträde i EU.

Sedan Island ansökte om EU-medlemskap sommaren 2009 har nej-sidan varit i majoritet i varje opinionsmätning. I den senaste undersökningen från MMR växer gapet mellan motståndare och anhängare avsevärt.

Det är nu 51,2 procent som är emot EU-medlemskap. Inom loppet av en månad har nej-sidan stärkts med 2,2 procentenheter. Under samma period har ja-sidan minskat med 4,8 procentenheter till 26,2 procent.

Avståndet mellan ja- och nej-sidan har alltså växt med 7 procentenheter på bara en månad. Gapet mellan lägren är nu det största på två år. Dessutom är siffran för ja-sidan den svagaste på nästan lika länge.

Andelen osäkra är 22,6 procent - en ökning med 2,7 procentenheter.

Här kan du läsa mer om Island och EU.