torsdag 31 oktober 2019

Brittiskt stridsflyg till Island för första gången efter kriget

För första gången sedan andra världskrigets slut stationeras brittiskt stridsflyg på Island. Ett antal plan av typen Typhoon landar i Keflavík andra veckan i november. Under tre till fyra veckor kommer de att patrullera det isländska luftrummet. Den tillfälliga stationeringen ingår i Natos regelbundna övervakning med Keflavík som bas.

Senhösten 2008 var det två år sedan Nato-basen i Keflavík lagts ned. Sedan tidigare fanns en överenskommelse om att brittiskt stridsflyg i några veckors tid skulle patrullera det isländska luftrummet.

Men finanskraschen kom i vägen. Storbritannien terroriststämplade Landsbanki och isländska myndigheter. Icesave-tvisten innebar den djupaste sprickan mellan länderna sedan torskkrigen.

Regeringen befarade att de brittiska styrkorna skulle få ett allt annat än vänligt mottagande. Utåt motiverades dock den inställda stationeringen med att Island på grund av krisen behövde dra ned på utgifterna.

Elva år senare - och för första gången sedan andra världskrigets slut - stationeras nu brittiskt stridsflyg på Island. Under andra veckan i november anländer flera plan av typen Typhoon till Keflavík. Under tre till fyra veckor kommer de att patrullera det isländska luftrummet. Sedan basen stängdes turas Nato-länder om att övervaka luftrummet.