torsdag 10 oktober 2019

Dagens citat

"Jag anser att det har betydelse att det inom politiken finns människor som har miljö- och naturskydd som ledstjärna. Och jag vill allmänt se fler sådana människor inom politiken och även i partiernas ledning. Jag anser att det har väldigt stor betydelse. Det här politikområdet får allt mer och mer utrymme och inte bara i debatten."

Miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson i RÚV om varför han kandiderar till posten som vice ordförande för Gröna vänstern - läs mer här.