fredag 25 oktober 2019

Ett steg närmare bygget av en moské i Reykjavík

Byggnadsinspektören i Reykjavík ger säger ja till bygget av en moské på Sogamýri. Huset är på två våningar och totalt 677 kvadratmeter. Men hur Félag múslima á Íslandi ska finansiera bygget är oklart. Samfundet fick tomten för sex år sedan. Än så länge finns det inga pengar för att förverkliga planerna.

Efter många års väntan gav kommunfullmäktige i Reykjavík hösten 2013 kostnadsfritt en tomt för ett moskébygge till Félag múslima á Íslandi, landets största muslimska samfund. Sex år senare har bygget av den planerade moskén på Sogamýri vid Suðurlandsbraut inte kommit igång.

Félag múslima á Íslandi har utan framgång försökt gräsrotsfinansiera bygget. Samfundet ska också ha tackat nej till bidrag från Saudiarabien för att bekosta bygget. Nu vill det bland annat sälja dagens lokaler på Ármúli för att finansiera planerna.

Trots att bygget inte har påbörjats har det vid flera tillfällen hamnat i centrum för den politiska debatten. Under valrörelsen i Reykjavík 2014 drev Framstegspartiet i kommunen en kampanj med främlingsfientliga förtecken. Udden riktades mot moskétomten - som partiet ville återkalla trots att det sannolikt skulle kosta kommunen stora pengar att backa ur löftet.

Våren 2018 krävde Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, som då hade lämnat Framstegspartiet för att grunda kommunpartiet Vår stad Reykjavík, att kommunen skulle ta tillbaka tomten. Skälet var att Félag múslima á Íslandi inte efterlevt reglerna. De säger bland annat att grunden ska vara klar inom tre år.

Förslaget röstades ned. Den styrande koalitionen - som då bestod av Socialdemokraterna, Ljus framtid och Piratpartiet - anklagade henne dessutom för islamfientliga motiv. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir ville nämligen bara ta tillbaka Félag múslima á Íslandis tomt. Andra samfund som också brutit mot reglerna lämnades i fred.

Nu ger kommunens byggnadsinspektör klartecken till planerna. Byggnaden är på totalt 677 kvadratmeter. Nedervåningen är 598 kvadratmeter och övervåningen 79 kvadratmeter. Den blir 8,5 meter hög med ett 18,5 meter högt torn. Taket ska täckas av torv för att knyta an till isländsk tradition.

Bygget beräknas gå på mellan 300 och 400 miljoner isländska kronor. Félag múslima á Íslandi ska i dagsläget ha samlat in ungefär hälften av beloppet.

Onsdagens ja betyder dock inte att alla hinder är undanröjda. Ett bygglov utfärdas när alla ritningar har lämnats in, en byggmästare har anlitats och alla avgifter har betalats.

Här kan du läsa mer om det planerade moskébygget i Reykjavík.