tisdag 22 oktober 2019

Eyþór Arnalds kan ha fått aktier i Morgunblaðið helt gratis

Fiskejätten Samherji verkar i praktiken ha skänkt bort sitt innehav i Morgunblaðið till Eyþór Arnalds. Mer än hälften av lånet har redan skrivits av. Och resten har bokförts till ett värde av 0 isländska kronor. Samtidigt fortsätter Eyþór Arnalds att behålla aktierna - trots att han lovade att sälja dem när han valdes in i kommunfullmäktige, rapporterar Stundin.

Sedan fiskeindustrins tungviktare tog över som huvudägare i Morgunblaðið 2009 har utgivningen resulterat i en förlust på över 2 miljarder isländska kronor. Det är bara genom ständiga kapitaltillskott och avskrivna lån som tidningen lyckats överleva.

Därför var det många som höjde på ögonbrynen när Eyþór Arnalds 2017 köpte in sig i Morgunblaðið, Han hävdade att det rörde sig om en affär på ekonomiska grunder. Trots de ständiga förlusterna beskrev han köpet som en god affärsmöjlighet.

Förlusterna fortsätter dock att rada upp sig för Morgunblaðið. De senaste tio åren har utgivningen bara gått med vinst en gång. Samtidigt fortsätter upplagan att sjunka medan allt fler annonsörer vänder sig till nätet där konkurrensen är betydligt hårdare. I dagsläget finns det inget som pekar på att ett trendbrott skulle kunna vara på väg.

Ändå fortsätter fiskejättarna att pumpa in pengar i Morgunblaðið. Det har inneburit att Eyþór Arnalds ägande har spätts ut något eftersom han inte själv gått in med nytt kapital. När han köpte in sig 2017 kontrollerade han 27 procent av aktierna. Hans andel har nu sjunkit till 22,87 procent.

När Eyþór Arnalds blev Självständighetspartiets toppnamn i Reykjavík inför kommunalvalet våren 2018 lovade han att han skulle sälja aktierna. Så har det inte blivit. Han valdes in i kommunfullmäktige och är alltså storägare i en tidning som bland annat bevakar kommunpolitiken i Reykjavík.

Han har aldrig berättat hur han finansierade köpet. Genom årsredovisningar har dock Stundin kunnat visa att Eyþór Arnalds fick ett lån från fiskejätten Samherji på 225 miljoner isländska kronor för att köpa bolagets aktier i Morgunblaðið. För att genomföra affären bildade han aktiebolaget Ramses II.

Samherji använde sig av bolaget Kattarnef för lånet till Eyþór Arnalds. I januari 2018 hade Eyþór Arnalds en skuld till bolaget på 264 miljoner isländska kronor - alltså för själva köpesumman plus ränta. Men i årsredovisningen för 2018 har enligt Stundin skulden skrivits ned med 164 miljoner. Kvar är en skuld på 116 miljoner - ett belopp som även inkluderar ränta för det senaste året.

I praktiken har alltså Eyþór Arnalds fått mer än halva innehavet i Morgunblaðið utan att betala för det. Allt pekar dessutom på att han även kommer att få resten av aktieposten utan kostnad. I årsredovisningen för Kaldbakur - ett annat bolag kontrollerat av Samherji - har nämligen Kattarnef värderats till 0 kronor.

Kaldbakur räknar således med att Kattarnef inte kommer att få någon återbetalning från Eyþór Arnalds när lånet förfaller. Eyþór Arnalds bolag Ramses II har dessutom enligt Stundin ett negativt eget kapital på 239 miljoner isländska kronor. Där finns inga tillgångar som kan användas för att återbetala lånet.

En teori som cirkulerade när Eyþór Arnalds köpte in sig i Morgunblaðið var att Samherji under en längre tid hade velat göra sig av med innehavet. I Eyþór Arnalds skulle fiskejätten ha hittat en person med rätt partitillhörighet som skulle fungera som garant för att tidningen skulle fortsätta verka för branschens intressen på ledarsidan.

Hans eget innehav i den förlusttyngda tidningen sjunker också i värde. Eyþór Arnalds köpte inte bara en aktiepost från Samherji. Samtidigt köpte han också fiskejättarna Síldarvinnslans och Vísirs aktier i Morgunblaðið. Den totala prislappen var 325 miljoner. I årsredovisningen för Ramses II värderas i dag innehavet bara till 122 miljoner, skriver Stundin.

När Eyþór Arnalds i Bylgjan fick frågor om han faktiskt kommer att för aktierna svarade han inte direkt. Han sade i stället att allt "skulle ordna sig".

Här kan du läsa mer om Eyþór Arnalds köp av Morgunblaðið.