onsdag 30 oktober 2019

Fortsatt lågt förtroende för Islands biskop och kyrka

Förtroendet för kyrkan är lågt och ännu färre litar på biskop Agnes M. Sigurðardóttir. Samtidigt förespråkar en majoritet av islänningarna en skilsmässa mellan stat och kyrka. Men det är inte sexskandaler och mörkläggning som rubbat förtroendet. Agnes M. Sigurðardóttir pekar i stället ut avsaknad av undervisning i kristendom som det viktigaste skälet till raset.

När Agnes M. Sigurðardóttir tillträdde som biskop sommaren 2012 stod den isländska statskyrkan kanske inför sin värsta kris någonsin. Företrädaren Karl Sigurbjörnsson ställde inte upp för en ny period. Då hade det nyligen blivit känt att han och andra i kyrkans ledning i många år tystat ned sexuella övergrepp.

Förövaren var Ólafur Skúlason - som företrädde Karl Sigurbjörnsson som biskop. Förtroenderaset visade sig tydligt i Karl Sigurbjörnssons popularitetssiffror. I 1998 - strax efter tillträdet - var det 85 procent som hade förtroende för honom. Efter att skandalen avslöjats 2011 var förtroendet nere på 19 procent.

Agnes M. Sigurðardóttirs inofficiella uppdrag var att återupprätta kyrkans förtroende. Men det har inte lyckats. Fler präster har avslöjats som sexbrottslingar. Och hon har själv åsidosatt kyrkans egna regler för hur övergrepp ska hanteras. Medlemsflykten har heller inte upphört.

Det är nu enligt Gallup bara 19 procent som har förtroende för Agnes M. Sigurðardóttir. Visserligen är det en ökning med 5 procentenheter jämfört med förra året - men i den första mätningen var stödet 45 procent, en siffra hon inte varit i närheten sedan dess.

Nu är det 34 procent som har förtroende för kyrkan, en uppgång med 1 procentenhet. Och 55 procent vill se en skilsmässa mellan stat och kyrka. Även det motsvarar en ökning med 1 procentenhet.

När Agnes M. Sigurðardóttir fick kommentera raset i RÚV nämnde hon inte sexskandaler och mörkläggning. I stället pekade hon ut avsaknaden av undervisning i kristendom i skolan som en viktig orsak:
"Det säger sig naturligtvis själv att till exempel om barnen inte lär sig bibelberättelserna hemma hos sig eller i skolan så blir framtiden sådan att de inte vet att det här existerar. Om man inte vet att något existerar så har det ingen betydelse för en förrän något helt plötsligt händer."
Biskopens förklaring väckte starka känslor. Åtskilliga ansåg att Agnes M. Sigurðardóttir förlorat kontakten med verkligheten. Det dröjde därefter inte länge innan hon i RÚV bad om ursäkt för hur kyrkan bland annat agerat i samband med införandet av enkönade äktenskap.

Ett uttalande som fått ny aktualitet var ett ställningstagande från just Karl Sigurbjörnsson. I samband med att äktenskapsbalken blev könsneutral hävdade han att det heliga äktenskapet kastades "på soptippen". Nu beklagade hon att kyrkan orsakat smärta, problem och svårigheter.

Här kan du läsa mer om förtroendet för kyrkan.