måndag 28 oktober 2019

Fyra isländska kommuner blir en efter folkomröstning

Island får en ny jättekommun som täcker en tiondel av landets yta och har närmare 5 000 invånare. Det står klart sedan invånarna i fyra östisländska kommuner i lördags sagt ja till ett samgående. En klar majoritet av invånarna i Fljótsdalshérað, Seyðisfjarðarkaupstaður, Djúpavogshreppur och Borgarfjarðarhreppur röstade för en union.

Efter flera års förberedelser folkomröstade i lördags invånarna i fyra östisländska kommuner om ett samgående. Ursprungligen var planen att även Fljótsdalshreppur och Vopnafjarðarhreppur skulle ingå i storkommunen. Där visade dock opinionsundersökningar att invånarna motsatte sig en union. Inte heller var politikerna för ett samgående.

I slutändan blev det alltså Fljótsdalshérað, Seyðisfjarðarkaupstaður, Djúpavogshreppur och Borgarfjarðarhreppur som deltog i förberedelserna. En klar majoritet av de 3 513 röstberättigade invånarna sade enligt ett pressmeddelande också ja till förslaget.

Fljótsdalshérað med centralorten Egilsstaðir är den i särklass största kommunen av de fyra. Inte helt oväntat var det här som intresset för att rösta var svalast. Och lika väntat var det här stödet för samgåendet var som störst. De flesta tror att fusionen får minst efterverkningar i just Fljótsdalshérað.

Här var det 92,9 procent som röstade ja och bara 6 procent som röstade nej. Men valdeltagandet i Fljótsdalshérað var låga 53,6 procent. Antalet röstberättigade var 2 593 personer.

Motståndet var störst i Djúpavogshreppur. Inte heller det var oväntat eftersom kommunen är den som ligger längst ifrån östra Islands kärnområde. Om service som i dag finns i centralorten Djúpivogur skulle flyttas till Egilsstaðir innebär det i synnerhet vintertid stora avstånd för invånarna.

I Djúpavogshreppur röstade 63,7 procent ja och 35,5 procent nej. Valdeltagandet var 78 procent. Här var det 314 personer som hade rösträtt.

Lilla Borgarfjarðarhreppur ligger också i utkanten av den nya storkommunen. Även här var motståndet förhållandevis stort. Kommuninvånarna är dock sedan tidigare vana vid att behöva ta sig till Egilsstaðir för olika typer av service.

I Borgarfjarðarhreppur var det 64,7 procent som röstade ja och 25 procent som röstade nej. Valdeltagandet var 71,6 procent. Det var 95 personer som fick rösta.

Även invånarna i Seyðisfjarðarkaupstaður är vana vid att behöva besöka Egilsstaðir för vissa typer av samhällsservice. Här har den senaste tidens politiska utfästelser om att påskynda bygget av en tunnel under Fjarðarheiði sannolikt haft stor inverkan. Den ska innebära slutet på de opålitliga vägförbindelserna mellan centralorten Seyðisfjörður och Egilsstaðir under vintertid.

I Seyðisfjarðarkaupstaður sade 86,7 procent ja till samgåendet medan 12,5 procent sade nej. Här var det 70,7 procent som deltog i folkomröstningen. Här fanns 509 personer i röstlängden.

Den nya storkommunen kommer formellt att bildas efter årsskiftet. Då kommer också val att hållas till kommunfullmäktige. Det blir elva ledamöter som sitter i fullmäktige i den nya kommunen. I de "gamla" kommunerna inrättas bygderåd med tre ledamöter. De ska ta beslut i lokala frågor som exempelvis detaljplaner.

Redan i dag är Fljótsdalshérað Islands största kommun med en yta på knappt 9 000 kvadratkilometer. Den nya kommunen får en yta på närmare 11 000 kvadratkilometer - och kommer alltså att omfatta en tiondel av hela Island. Kommunen får närmare 5 000 invånare.

Arbetsnamnet för storkommunen har varit Sveitarfélagið Austurland. Namnfrågan kommer att avgöras av invånarna under våren.

Island har i dag 72 kommuner. Nästa år kommer alltså antalet att sjunka till 69 när de fyra östisländska kommunerna blir en.

Kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson har som mål att banta antalet till 30 senast 2026. Han vill dessutom sätta en nedre gräns på 1 000 invånare. Resultatet i lördagens folkomröstning innebär alltså att den nya kommunen med råge passerar miniminivån. I annat fall hade Borgarfjarðarhreppur, Djúpavogshreppur och Seyðisfjarðarkaupstaður kunnat tvingas gå ihop med grannkommuner.

Om en majoritet av invånarna i någon av kommunerna hade röstat nej hade de kommuner där ja-sidan fått majoritet ändå kunnat gå ihop.

Här kan du läsa mer om folkomröstningen.