fredag 25 oktober 2019

Fyra isländska kommuner folkomröstar om samgående

Fyra isländska kommuner kan bli en i morgondagens folkomröstning. Då tar invånarna i Fljótsdalshérað, Seyðisfjarðarkaupstaður, Djúpavogshreppur och Borgarfjarðarhreppur ställning till ett samgående. Om en majoritet säger ja blir kommunen Islands i särklass största till ytan. Den blir dessutom en av de största på östra Island med närmare 5 000 invånare.

I morgon är det 3 513 invånare i fyra östisländska kommuner som tar ställning till ett förslag om samgående. Om de säger ja bildar Fljótsdalshérað, Seyðisfjarðarkaupstaður, Borgarfjarðarhreppur och Djúpavogshreppur en gemensam kommun.

Tillsammans har de fyra kommunerna nästan 5 000 invånare. Det skulle göra den nya kommunen ungefär lika stor som dagens etta Fjarðabyggð.

Kommunen skulle dessutom bli Islands i särklass största till ytan. Redan i dag är Fljótsdalshérað störst i landet - med en yta som utgör nästan en tiondel av Island. Ihop med de tre övriga kommunerna skulle den nya storkommunen få en yta på 10 669 kvadratkilometer, där Fljótsdalshérað står för 8 883 kvadratkilometer. Skaftárhreppur - som är näst störst - mäter 6 944 kvadratkilometer.

Fler kommuner var inbjudna men hoppade av diskussionerna. I Vopnafjarðarhreppur ansåg inte majoriteten i kommunfullmäktige att ett samgående hade varit gynnsamt. Och i Fljótsdalshreppur - som bara har 74 invånare - gjorde politikerna bedömningen att invånarna inte var intresserade.

Ett ja i morgon betyder att ett nytt kommunfullmäktige bildas med elva ledamöter. För att inte riskera att stora Fljótsdalshérað får för mycket inflytande kommer det att finnas bygderåd i de fyra "gamla" kommunerna. Varje bygderåd består av tre ledamöter. De får bland annat makten över detaljplaner.

Arbetsnamnet är Sveitarfélagið Austurland. Men det är troligt att namnfrågan så småningom avgörs i en folkomröstning bland invånarna.

Omröstningen kan göra så att dagens 72 isländska kommuner minskar till 69. Det vore en utveckling som skulle uppskattas av kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson som fram till 2026 vill banta antalet kommuner till 30 genom att sätta en nedre gräns på 1 000 invånare.

Bland kommunpolitikerna beskrivs ett samgående som ett sätt att erbjuda invånarna bättre service. Men sannolikt finns det andra skäl. De kan beviljas bidrag på upp till 1,1 miljarder isländska kronor för att genomföra samgåendet. Ett ja i folkomröstningen skulle dessutom öka pressen på politikerna i alltinget att faktiskt bygga en tunnel mellan Seyðisfjörður i Seyðisfjarðarkaupstaður och Egilsstaðir i Fljótsdalshérað.

Andra projekt som de i så fall kommer att driva blir nya investeringar på flygplatsen i Egilsstaðir och bygget av en helårsväg över Öxi.

Här kan du läsa mer om Sigurður Ingi Jóhannssons arbete för sammanslagningar av fler kommuner.