lördag 5 oktober 2019

Island kan rädda mänskligheten efter en pandemi

Island är den tredje bästa platsen i världen för att bygga upp civilisationen efter en global pandemi. Det geografiska läget och god tillgång till energi är några av Islands fördelar. Den främsta nackdelen är den i dagsläget begränsade livsmedelsproduktionen. Det skriver nyzeeländska forskare i en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Risk Analysis.

Folkhälsoforskare vid University of Otago, Nya Zeeland, har studerat öriken som skulle kunna användas för att återskapa civilisationen och högteknologiska samhällen efter en global pandemi. Syftet har varit att identifiera platser som skulle kunna rädda mänskligheten från att dö ut vid en katastrof.

Bäst förutsättningar har Australien följt av Nya Zeeland. Island är enligt forskarna det tredje bästa valet.

Gemensamt för de tre är att det rör sig om stora landmassor med god tillgång till energi. Deras geografiska lägen är också förhållandevis isolerade - vilket kan vara en avgörande faktor när en pandemi ska hållas på avstånd.

Något som talar emot Island är den i dagsläget begränsade livsmedelsproduktionen. Behovet av importerade livsmedel drar ned betyget. Om den inhemska produktionen skulle vara mer omfattande skulle Island kunna betraktas som ett bättre alternativ än både Australien och Nya Zeeland. Minskat matsvinn och rotfrukter som snarare äts av människor i stället för boskap skulle också kunna gynna Island.

Om hotet mot mänskligheten skulle vara klimatförändringar kan Nya Zeeland, Island och även Grönland vara bättre val än Australien. Klimatet i Australien skulle kunna bli problematiskt om den globala uppvärmningen gick ännu snabbare.

Ingen av de övriga öarna i studien var i närheten av att få lika höga betyg för överlevnadspotential som Australien, Nya Zeeland och Island.