måndag 21 oktober 2019

Katrín Jakobsdóttir enhälligt omvald till partiledare

Katrín Jakobsdóttir omvaldes till partiledare med samtliga 187 röster från landsmötets ombud. Och Guðmundur Ingi Guðbrandsson valdes till vice ordförande utan någon motkandidat. Han siktar nu på att väljas in i alltinget för Gröna vänstern. Ingibjörg Þórðardóttir vann omröstningen om posten som partisekreterare. Det uppger Gröna vänstern i ett pressmeddelande.

Inför helgens landsmöte i Reykjavík stod det klart att det skulle bli en hel del förändringar i Gröna vänsterns ledning. Posterna som vice ordförande, partisekreterare och kassör skulle bli lediga. Dessutom skulle det väljas in sju ledamöter i den elva personer starka partistyrelsen.

När fristen för att kandidera löpte ut i fredags kväll hade ingen utmanare till partiledaren Katrín Jakobsdóttir anmält sig. Hon valdes med samtliga 187 röster från ombuden på landsmötet. Hon har varit Gröna vänsterns ordförande sedan 2013.

Guðmundur Ingi Guðbrandsson var den enda kandidaten till posten som vice ordförande. Även han valdes med 187 röster. Här var det fem ledamöter som röstade blankt.

Han handplockades av Katrín Jakobsdóttir till uppdraget som miljöminister när Gröna vänstern efter alltingsvalet hösten 2017 bildade koalition med Självständighetspartiet och Framstegspartiet. Guðmundur Ingi Guðbrandsson var då ordförande för miljöorganisationen Landvernd.

Guðmundur Ingi Guðbrandsson har i dag ingen plats i alltinget som ledamot. Han sade under landsmötet att han siktar på att kandidera i nästa val och då väljas in i alltinget.

Ny partisekreterare är Ingibjörg Þórðardóttir. Hon fick 119 röster mot 72 röster för motkandidaten Una Hildardóttir. En ledamot röstade blankt. Ingibjörg Þórðardóttir har varit aktiv inom Gröna vänstern de senaste tio åren och har suttit i partistyrelsen sedan 2015. Hon har också haft olika uppdrag på kommun- och regionnivå. Vid fyra tillfällen har hon gått in som ersättare i alltinget i den nordöstra valkretsen. Hon arbetar som lärare i Neskaupstaður.

Rúnar Gíslason vann omröstningen om posten som kassör med 117 röster. Motkandidaten Ragnar Auður Árnason fick 69 röster. Sex ombud röstade blankt. Rúnar Gíslason har kandiderat för Gröna vänstern till kommunfullmäktige i Sauðárkrókur och till alltinget. Han har också suttit i styrelser på kommun- och riksnivå. Han arbetar som polis i just Sauðárkrókur.

Sju personer valdes in i partistyrelsen: Ragnar Auðun Árnason, Sóley Björk Stefánsdóttir, Berglind Häsler, Álfheiður Ingadóttir, Þóra Magnea Magnúsdóttir, Elva Hrönn Hjartardóttir och Andrés Skúlason. Dessutom valdes fyra suppleanter: Bjarni Jónsson, Cecil Haraldsson, Guðný Hildur Magnúsdóttir och Einar Bergmundur Þorgerðason Bóasson.

I sitt öppningstal på landsmötet kommenterade Katrín Jakobsdóttir åter det internt kontroversiella regeringssamarbetet med Självständighetspartiet. Hon ansåg att det var nödvändigt att bilda koalitioner som stod emot populistiska krafter. Hon sade att Gröna vänstern bland annat lyckats driva igenom stora satsningar på miljö och kollektivtrafik:
"Kompromisser och uppgörelser om politikens stora linjer är inte tecken på åsiktslöshet eller linjeinstabilitet. Tvärtom behövs det just en tydlig vision och en tydlig kärna och mod för att förhandla om sakers gång på det sättet att en majoritet av folket kan nöja sig med resultatet på längre sikt och att vi sakta driver sakerna framåt. Tyvärr växer sig politisk extremism stark på bägge sidor om Atlanten och denna regering kan visa och bevisa att det är möjligt att samarbeta över politiska kamplinjer till välgång för land och folk."
Här kan du läsa mer om helgens landsmöte.