söndag 13 oktober 2019

Miljöminister vill införa lag om isländsk källsortering

Miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson vill tvinga isländska kommuner att införa källsortering. Han vill dessutom se ett enhetligt system där samma avfall sorteras på samma sätt i hela landet. I dag är det inte alla kommuner som erbjuder invånarna att källsortera. Förslaget väntas läggas fram under våren, skriver Morgunblaðið.

Under 2017 producerade varje islänning 656 kilo avfall. Det är en av de högsta mängderna i Europa. Samtidigt var det bara 33 procent av avfallet som kunde återvinnas. Det är en av de lägsta siffrorna i Europa.

Morgunblaðið har frågat samtliga 72 isländska kommuner om sop- och källsortering. Av de 60 kommuner som svarat är det 59 som erbjuder någon form av sortering. Undantaget är glesbygdskommunen Akrahreppur.

Miljöminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson säger i Morgunblaðið att han vill införa en lag som tvingar kommunerna att införa källsortering. Han efterlyser dessutom ett regelverk som innebär att samma avfall sorteras på samma sätt i hela landet. Så är det inte i dag. Ett sådant steg skulle enligt Guðmundur Ingi Guðbrandsson underlätta sorteringen:
"Enligt min mening är det viktigt att vi gör det här till en skyldighet. Det har verkligen blivit dags för det."
I planerna ingår att göra hushåll skyldiga att källsortera. Samma bestämmelser ska även gälla företag. Guðmundur Ingi Guðbrandsson vill införa det nya regelverket i samråd med kommunerna, rapporterar Morgunblaðið.