torsdag 3 oktober 2019

Ny justitieminister fortsätter att reta konservativa

Bjarni Benediktssons val av Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir till ny justitieminister retade konservativa krafter inom Självständighetspartiet. Nu är det hennes eget val av assistenter som retar samma falang. Ett av jobben går till Hreinn Loftsson - en av partiveteranen Davíð Oddssons huvudfiender sedan många år tillbaka.

Inför alltingets återsamling i höst stod Bjarni Benediktsson inför en svår uppgift. Han skulle kunna försöka överbrygga splittringen inom Självständighetspartiet genom att ge jobbet som justitieminister till Sigríður Á. Andersen. I partiets alltingsgrupp är hon en av de mest konservativa ledamöterna.

Valet föll i stället på Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir - en utnämning som närmast framstod som en krigsförklaring mot partiets konservativa falang. Hon har inte bara en liberal profil. I de konservativa kretsarna - som främst består av äldre män - är det många som retar sig på att hon bara är 28 år.

Inte heller Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir verkar intresserad av att vinna några popularitetspoäng hos den konservativa falangen. I ett pressmeddelande framkom det nyligen att hon utsett två assistenter: Eydís Arna Líndal och Hreinn Loftsson. Bägge är utbildade jurister.

Tongivande i Självständighetspartiets konservativa falang är Davíð Oddsson. Han var partiets ledare i fjorton år och har varit statsminister, utrikesminister, borgmästare i Reykjavík och centralbankschef. Efter finanskraschen utsågs han till chefredaktör för Morgunblaðið. I tidningen driver han en konservativ linje där han ofta kritiserar Bjarni Benediktsson.

Det är Davíð Oddssons fräna kritik mot dagens ledning av Självständighetspartiet som gör utnämningen av Hreinn Loftsson särskilt intressant. Han har nämligen en lång och djup konflikt med Davíð Oddsson.

Länge var Hreinn Loftsson en av Davíð Oddssons närmaste män. Han arbetade bland annat som hans assistent. Hreinn Loftsson var styrelseordförande för Baugur. Fréttablaðið kunde 2003 rapportera att bolaget fruktade att Davíð Oddsson med polisens hjälp skulle slå till mot Baugur. Skälet var att bolaget utmanade traditionella maktmonopol.

Davíð Oddsson svarade genom att hävda att han utsatts för ett mutförsök av Baugurs vd Jón Ásgeir Jóhannesson och Hreinn Loftsson. Han sade att han erbjudits 300 miljoner isländska kronor för att ändra inställning till bolaget.

Såväl Hreinn Loftsson som Jón Ásgeir Jóhannesson förnekade uppgifterna. Davíð Oddsson uppgav att han inte hade gjort någon polisanmälan eftersom ord skulle stå mot ord.

Konflikten mellan de olika sidorna eskalerade. Som ägare av Fréttablaðið kunde Jón Ásgeir Jóhannesson bedriva kampanj mot Davíð Oddsson. Fréttablaðiðs ställning på marknaden utmanade dessutom Morgunblaðiðs position som Islands ledande dagstidning. Davíð Oddsson försökte genom lagstiftning tvinga Fréttablaðið på knä - men misslyckades.

Sedan dess har de forna kollegorna varit fiender. Den fiendskapen kommer inte att minska när Hreinn Loftsson kliver in på justitiedepartementet som en av Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttirs närmaste samarbetspartner. Det är två av hans interna motståndare som nu börjar jobba ihop - och för partiet i en riktning som är den motsatta mot Davíð Oddssons önskan.

Här kan du läsa mer om utnämningen av Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir.