tisdag 29 oktober 2019

Nya Fréttablaðið ska ta politisk ställning

Ut försvinner skrivelser om tillförlitlig rapportering och avsaknad av egna åsikter. In kommer skrivelser om borgerliga och liberala värderingar samt näringslivets betydelse, internationellt samarbete och miljövård. Det är bara några av förändringarna i Fréttablaðið­­­s redaktionella policy efter ägarbytet.

I somras köpte investeraren Helgi Magnússon in sig i Fréttablað­ið­. Han hade då varit med om att grunda Renässans och dessutom gett partiet 2,4 miljoner isländska kronor i stöd. Pengarna skänkte han både som privatperson och genom olika bolag.

I samband med affären utsågs Davíð­ Stefánsson till en av Fréttablað­ið­s chefredaktörer. Hans enda tidigare erfarenhet från journalistiken var som programledare i Hringbraut. I sin första ledare lyfte Davíð­ Stefánsson fram Marels betydelse för det isländska näringslivet. Texten var indirekt ett upprop för såväl EU-medlemskap som EMU-inträde.

Helgi Magnússon är själv storägare i Marel. Han är dessutom delägare i Bláa lónið­ - som driver Blå lagunen - såväl som bolagets styrelseordförande. Obekräftade uppgifter gör dessutom gällande att han ska ha pumpat in stora summor i Hringbraut.

Nyligen köpte Helgi Magnússon de resterande aktierna i Torg, det bolag som bland annat ger ut Fréttablað­ið­. Han utsåg samtidigt Jón Þórisson till chefredaktör jämte Davíð Stefánsson.

I Jón Þórissons första ledare presenterade han tidningens nya redaktionella policy. Han skrev att Fréttablaðið skulle verka för fortsatt och fördjupat internationellt samarbete - vilket i klartext rimligtvis betyder ett inträde i EU och anslutning till EMU.

Jón Þórisson talade också om att tidningens skulle värna borgerliga och liberala värderingar. Den skulle också slå vakt om konsumenternas intressen. Mellan raderna lät det som tydliga ekon från Renässans partiprogram där reformering av lantbruket och EU-medlemskap har hög prioritet.

Fréttablaðiðs nya redaktionella policy har nu publicerats av Fjölmiðlanefnd. Den utförligare texten signalerar att ännu mer opinionsbildning är att vänta från Islands största dagstidning.

I den gamla policyn talades det om vikten av pålitlig och måttfull nyhetsrapportering. Fréttablaðið skulle inte heller ha några egna åsikter i några frågor. Tidningen beskrevs som en arena för debatt där olika åsikter skulle mötas.

Det förändras alltså nu. Fréttablaðið ska alltjämt vara ett forum för debatt. Men tidningen ska alltså förespråka "borgerliga värderingar, tolerans och liberalism". Frihet och konsumenternas intressen ska vara ledstjärnor. Dessutom ska tidningen verka för "miljöskyddets betydelse, näringslivets utveckling och islänningars samarbete på internationella arenor".

I dagsläget äger Helgi Magnússon 100 procent av Torg. Det kommer dock att förändras. Hringbraut ska slussas in i koncernen. Om den affären godkänns av konkurrensmyndigheterna blir Sigurður Arngrímsson och Guðmundur Örn Jóhannsson - som äger Hringbraut - delägare i Torg tillsammans med Jón Þórisson.

Även Sigurður Arngrímsson har gett bidrag till Renässans. Han har som privatperson och genom två egna bolag skänkt 1,2 miljoner isländska kronor till partiet.

Här kan du läsa mer om ägarbytet i Fréttablaðið.