fredag 4 oktober 2019

Slakteriavfall gör kusten i Hvammstangi till köttsoppa

Köttavfall från slakteriet i Hvammstangi spolas rakt ut i havet. Reningssystemet räcker inte till - och resterna hamnar inte tillräckligt långt ut i fjorden. Nu uppehåller sig hundratals fåglar nära stranden för att äta resterna. När det är stiltje lägger sig slakteriavfallet som en hinna på havet. En kajakpaddlare klagar på att det då förvandlas till en köttsoppa, rapporterar RÚV.

Förra helgen skulle de sista fåren ha samlats in. Dagligen sedan starten den 9 augusti anländer nu lastbilar till Kaupfélag Vestur Húnvetningas slakteri i Hvammstangi med får från nordvästra och västra Island. Där slaktas och styckas djuren på löpande band.

Men långt ifrån alla är nöjda med situationen. Einar Þorleifsson vid Náttúrustofa Norðurlands vestra kör förbi slakteriet dagligen. Upp till ett par tusen måsar håller till vid kusten. Där finns dessutom ett stort antal korpar. Han säger till RÚV att han är orolig för att fåglarna ska sprida sjukdomar:
"Det finns en stor häckningsplats för ejder där i sluttningen och så finns det bebyggelse där och gott om hästar utanpå det. Korparna kan till exempel sprida salmonella till vattentäkter och naturligtvis följer en del bakterier med detta - i synnerhet om det bildas pölar på stranden under varma perioder eller i färskvatten. Då kan bakterier frodas där. Det här behöver åtgärdas."
Det befintliga reningssystemet är inte tillräckligt bra. Måsar ses ofta flyga iväg med hela köttbitar som de har fiskat upp bland slakteriavfallet. Ett bekymmer är att köttresterna inte spolas ut till havs längre från kusten.

Sigurjón Þórðarson, chef för Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra, säger till RÚV att avloppsinställningarna behöver justeras. I dagsläget finns invånare som annars befarar att fåglarna kan sprida sjukdomar till såväl boskap som människor. Måsarna kan också störa ejderns häckning.

En annan som är orolig är Hanný Norland, som föder upp hästar och samlar ejderdun. Hon säger till RÚV att hon bland annat har vänt sig till kommunfullmäktige, Matvælastofnun och Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra för att klaga. Hon tror att det finns en risk att de måsar som nu lever på slakteriavfall stannar på samma plats:
"Man är rädd för alla dessa hundratals fåglar som sitter där mätta på stranden och bajsar där. Det är kanske barn som leker där och hundar och katter. Förutom det är detta otroligt fult att se. Turistnäringen och gäster tar också upp det här. Hela fjorden är färgad av blod och det är en fetthinna överallt. En man som ibland paddlar med kajak här sade att det här var som att paddla i köttsoppa."
Slakteriets kvalitetschef Hallfríður Ósk Ólafsdóttir säger i Bændablaðið att Kaupfélag Vestur Húnvetninga de senaste åren har satsat stora summor på att förbättra reningssystemet. Det arbetet fortsätter i samråd med Heilbrigðiseftirlit Norðurlands vestra.