onsdag 2 oktober 2019

Utredare: EES-avtalet ger Island stora möjligheter

EES-avtalet har skapat stora möjligheter för Island. Men för att undvika juridiska tveksamheter bör avtalets ställning inkluderas i isländsk lag. Sedan Island anslöt sig till EES-området har var sjätte inhemsk lag varit en konsekvens av avtalet. Det framgår i den parlamentariska rapport som presenterades i går.

Efter ett beslut i alltinget utsåg utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðar­son tre personer som skulle utreda för- och nackdelar med EES-avtalet. Arbetet leddes av Björn Bjarnason, tidigare minister och alltingsledamot för Självständighetspartiet. I arbetsgruppen ingick också juristerna Kristrún Heimisdóttir och Bergþóra Halldórsdóttir.

Initiativet kom från Centerpartiet. Under de två år som partiet har funnits har politiken utvecklats i en allt mer nationalistisk och isolationistisk riktning. Där ifrågasätts allt oftare avtalet för Islands räkning.

Förslaget fick majoritet i alltinget. Eftersom det gått 25 år sedan Island gick med i EES-samarbetet var det många som ansåg att det blivit dags att utvärdera avtalet.

Resultatet presenterades i går. Då hade Centerpartiet indirekt redan underkänt utredningen genom att lägga ett nytt förslag om en utredning av medlemskapets konsekvenser.

Företrädare för Centerpartiet har också vänt sig mot Guðlaugur Þór Þórðar­sons val av utredare. Björn Bjarnason har varit en uttalad förespråkare för avtalet. Eftersom Kristrún Heimisdóttir varit vd för näringslivsorganisationen Samtök atvinnulífsins och Bergþóra Halldórsdóttir arbetar för Íslandsstofa har deras opartiskhet ifrågasatts.

Utredarnas slutsats är att EES-avtalet har haft mycket stor betydelse för Island och islänningarna. De 25 senaste årens utveckling har präglats av medlemskapet. Avtalet har till exempel gjort det möjligt för 40 000 islänningar att studera utomlands, sett till så att medborgare obehindrat kan resa mellan EES-länder och minskat utgifterna för mobilsamtal i utlandet.

Den praktiska användningen av avtalet är enligt utredarna unik just på Island. Inte i någon annan nation har medborgarna genom EES-samarbetet tagit chansen att i så stor utsträckning ägna sig åt konst, forskning, utbildning eller studier.

Att säga upp avtalet skulle enligt utredarna få mycket negativa konsekvenser. Utan avtalet skulle det finnas en överhängande risk för ekonomisk stagnation, samhällelig isolering och försämringar av olika slag.

I utredningen beskrivs EES-avtalet som en grundbult i det internationella samarbetet. Inget annat avtal har varit lika betydelsefullt. Inte heller kan något annat avtal få lika stora konsekvenser för Island.

Men det finns också brister. En av dem är förhållandet mellan EES-avtalet och den isländska grundlagen. Utredarna anser att det behöver klargöras. Det kan ske genom att avtalet skrivs in i grundlagen eller att det bedöms ha skaffat sig en liknande position.

Utan tydligare riktlinjer försvagas Islands ställning gentemot de övriga medlemmarna i frihandelsorganisationen Efta. Dessutom behöver ministrarnas ansvar för olika avsnitt i avtalet förtydligas. Även presidentens roll i samband med olika beslut bör klargöras.

Sedan avtalet infördes har var sjätte ny lag i alltinget koppling till EES. Utredarna föreslår en särskild enhet i alltinget som ska följa all lagstiftning som har med avtalet att göra. Politiker uppmanas också att sätta sig in i EES-frågor för att bättre kunna framföra Islands åsikter om avtalet inför EU.

Rapporten kommer att diskuteras i alltinget något senare i höst. Den här veckan ägnar sig ledamöterna åt att träffa väljare i de egna valkretsarna.

Här kan du läsa mer om debatten om EES-rapporten.