tisdag 22 oktober 2019

Vill göra Island till kärnvapenfri zon - för femtonde gången

För femtonde gången läggs nu i alltinget ett förslag om att göra Island till en kärnvapenfri zon. Nu är det ledamöter från Gröna vänstern, Socialdemokraterna och Framstegspartiet som står bakom förslaget. De skriver att behovet av en fridlysning har ökat på grund av den militära upprustningen. Förslaget har dock små möjligheter att få majoritet.

Ända sedan Island gick med i Nato har den politiska hållningen alltid varit att det inte ska finnas kärnvapen i landet. Det är också ett önskemål som USA - åtminstone officiellt - har respekterat. Genom åren har det dock cirkulerat en mängd olika uppgifter om att USA faktiskt ska ha transporterat kärnvapen via Keflavík.

Inga av dessa rykten har dock kunnat beläggas. Ändå finns det en ganska utbredd oro för att USA inte ser önskemålet som något avgörande hinder. Därför finns det också politiker som anser att det finns ett behov av ett formellt förbud - inte minst för att ett förbud har ett stort symbolvärde.

Fjorton gånger tidigare har det i alltinget lagts fram förslag om att deklarera Island som en kärnvapenfri zon. Inget av de tidigare förslagen har varit i närheten av att fä majoritet. Genom åren har politiker från samtliga partier i alltinget - utom Självständighetspartiet - ställt sig bakom sådana förslag.

Den här gången är det Gröna vänsterns Kolbeinn Óttarsson Proppé som är första undertecknare. Andra politiker från Gröna vänstern, Socialdemokraterna och Framstegspartiet backar upp förslaget.

I motionen skriver de att behovet av en kärnvapenfri zon har ökat. Kärnvapenmakter visar allt större intresse för Arktis. USA och Ryssland har börjat kapprusta. Därför är det viktigt att markera genom ett förbud. Tidigare har en rad isländska kommuner utfärdat förbud mot kärnvapen - men de besluten är enbart symboliska och har ingen politisk betydelse.

Om förslaget skulle få majoritet skulle det innebära ett förbud mot att utveckla, förvara och transportera kärnvapen på Island. Trots att den politiska hållningen mot kärnvapen inte har förändrats är det osannolikt att förslaget skulle bli verklighet. Inte minst inom Självständighetspartiet anses det viktigare att inte äventyra relationen till USA och medlemskapet i Nato.

Här kan du läsa mer om USA:s planer på att förvara kärnvapen på Island.