onsdag 16 oktober 2019

Ytterkantspartier störst i polska valet på Island

Vänstern blev största parti i det polska valet bland polacker bosatta på Island. Näst störst är högerextrema Konfederation frihet och självständighet. Valsegraren Lag och rättvisa blev bara fjärde största parti. Intresset för valet var dock ganska svalt. Bara 2 656 polska medborgare bosatta på Island gick och röstade.

Polacker är den i särklass största invandrargruppen på Island. Vid årsskiftet bodde 17 010 personer födda i Polen på Island. Vid samma tidpunkt bodde 16 987 polska medborgare i landet.

Men intresset för att rösta i valet var ganska lågt. Totalt fick ambassaden i Reykjavík in 2 656 röster. En förklaring till det låga valdeltagandet kan vara att många polacker är bosatta utanför huvudstadsregionen och därför hade långt till den enda plats i landet som fungerade som vallokal.

Polackerna på Island föredrog i stor utsträckning helt andra partier. Vänstern blev störst med 27,45 procent av rösterna - men i valet som helhet fick Vänstern nöja sig med 12,56 procent.

Nästan lika stor blev Konfederation frihet och självständighet. Den högerextrema listan fick hela 25,68 procent på Island. Siffran när samtliga röster räknats stannade på 6,81 procent.

Medborgarkoalitionen fick 25,15 procent av rösterna på Island. Det var något lägre än i valet som helhet där 27,4 procent röstade på Medborgarkoalitionen.

Lag och rättvisa säkrade egen majoritet i sejmen med 235 av 460 mandat. Partiet fick 43,59 procent - men endast 17,17 procent på Island.

Femte störst på såväl Island som i hela valet blev Polska koalitionen. Partiet fick 8,55 procent - mot 4,56 procent på Island.