måndag 11 november 2019

Folkets parti vill dra tillbaka Islands EU-ansökan

Island bör dra tillbaka ansökan om EU-medlemskap. Det förslaget kommer från Inga Sæland och Guðmundur Ingi Kristinsson, alltingsledamöter för Folkets parti. De senaste månaderna har frågan om Islands ansökan kommit upp gång på gång - och Centerpartiets Sigmundur Davíð Gunnlaugsson har gett en helt annan bild än vad han gjorde som statsminister för fyra år sedan.

Inför alltingsvalet våren 2013 frös Island förhandlingarna om villkoren för EU-medlemskap helt och hållet. Ansökan innebar en avsevärd påfrestning för regeringssamarbetet mellan Gröna vänstern och Socialdemokraterna. Partierna hoppades kunna fortsätta regera ihop. Men internt inom Gröna vänstern ansågs det vara omöjligt att gå till val med aktiva diskussioner om EU-inträde.

Efter valet bildade Självständighetspartiet och Framstegspartiet regering. Bägge partierna motsatte sig medlemskap. Att förhandlingarna redan avbrutits gjorde att de inte behövde hantera frågan direkt.

Under 2015 utbröt några av de underligaste turerna i isländsk utrikespolitik. Statsministern Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och utrikesministern Gunnar Bragi Sveinsson meddelade på olika sätt att alla tankar på att återuppta förhandlingarna med EU var historia. Ansökan var inte längre aktiv.

EU svarade så småningom genom att plocka bort Island från listan över kandidatländer. Men ansökan drogs aldrig tillbaka. På direkta frågor om regeringen faktiskt återkallat ansökan gav Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och Gunnar Bragi Sveinsson aldrig några raka svar. I stället talade de om att det viktigaste var att processen definitivt var stoppad.

Agerandet skapade stor förvirring både inom EU och vid utrikesdepartementet. Till sist var såväl unionen som isländska diplomater överens om hur breven från Island skulle tolkas. Ansökan hade inte återkallats men var heller inte aktiv. För att förhandlingarna skulle kunna återupptas krävdes ett politiskt beslut från Islands regering eller alltinget.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och Gunnar Bragi Sveinsson tillhör i dag Centerpartiet. Just turerna kring Islands ansökan om EU-medlemskap är ännu en punkt där Sigmundur Davíð Gunnlaugsson antingen omedvetet vilseleder eller medvetet talar osanning. När han tog upp frågan i våras gav han en helt annan bild än när han själv var statsminister.

I maj i år vände han sig till statsminister Katrín Jakobsdóttir. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sade att han tänkte lägga fram ett förslag till uttalande i alltinget. Innebörden var att alltinget skulle ge sitt stöd till att ansökan om EU-medlemskap dragits tillbaka 2015. Dessutom tänkte han föreslå att ingen ny ansökan skulle kunna göras utan att föregås av en folkomröstning.

Katrín Jakobsdóttir - som var en av Gröna vänsterns ministrar i koalitionen med Socialdemokraterna när Island sommaren 2009 ansökte om EU-inträde - svarade att hon i dag ansåg att beslutet borde ha föregåtts av en folkomröstning. Hon höll också fast vid sin åsikt om att Island bör stå utanför EU.

En som reagerade på Sigmundur Davíð Gunnlaugssons uttalanden var Styrmir Gunnarsson, tidigare chefredaktör för Morgunblaðið. Han skrev i ett blogginlägg att den regering som styrde 2015 antingen inte visste vad den gjorde eller att den medvetet vilseledde medborgarna. Island hade visserligen inte längre kandidatstatus men ansökan var inte återkallad.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hävdade i Morgunblaðið att läget var glasklart. Men han undvek själv att säga att ansökan dragits tillbaka. Däremot hade han fått bekräftat från EU att den inte längre var aktiv och att Island inte längre var något kandidatland.

Morgunblaðið granskade processen och kunde - precis som Styrmir Gunnarsson - konstatera att ansökan inte hade dragits tillbaka. Att inte längre ha kandidatstatus är inte synonymt med något återkallande av ansökan.

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fortsatte ändå att hävda motsatsen. I The Spectator skrev han i augusti i år att Island hade gått ur EU utan att någonsin gå med. Han hävdade att han dragit tillbaka ansökan eftersom han ansåg att det var viktigt för den ekonomiska återhämtningen efter finanskraschen.

I september gav han samma bild i en ny artikel i The Spectator. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sade att Storbritannien på samma sätt som Island skulle klara sig utmärkt utan EU-medlemskap. Han rosade också Boris Johnsons arbete för det brittiska utträdet.

Nu kommer alltså ett formellt förslag om att faktiskt dra tillbaka Islands ansökan om EU-inträde. Motionen kommer från Folkets partis Inga Sæ­land och Guðmund­ur Ingi Krist­ins­son. De skriver i förslaget att det råder stor förvirring kring Islands status gentemot EU - inte minst eftersom unionen inte anser att ansökan har återkallats.

För att få klarhet i frågan anser Inga Sæland och Guðmundur Ingi Kristinsson att det är nödvändigt med ett beslut i alltinget. Ett sådant beslut togs 2009 innan ansökan lämnades in. Men Sigmundur Davíð Gunnlaugssons regering lät aldrig alltinget säga sitt om att dra tillbaka ansökan.

Efter skandalen på Klaustur är stämningen mellan Folkets parti och Centerpartiet den sämsta tänkbara. Det blir därför intressant att se hur Centerpartiet ställer sig till förslaget. Kommer Sigmundur Davíð Gunnlaugsson och Gunnar Bragi Sveinsson samt deras partikamrater fortsätta att hävda att ansökan redan har dragits tillbaka - eller kommer de att rösta för att faktiskt återkalla den.

Här kan du läsa mer om Island och EU.