måndag 25 november 2019

Högsta arbetslösheten på Island på över fem år

Arbetslösheten på Island steg i oktober till 3,8 procent. Så många islänningar har inte varit utan jobb sedan våren 2014. Vinnumálastofnun förutspår dessutom att ännu fler kommer att stå utan arbete i november. Hårdast drabbad är Suðurnes. Nu är arbetslösheten i regionen uppe i hela 7,3 procent. Under oktober ökade den i samtliga regioner.

Våren 2014 var arbetslösheten på väg nedåt efter att ha skenat i finanskraschens kölvatten. Inte minst var det den växande turismen som var starkt bidragande till förvandlingen från recession till högkonjunktur.

I april 2014 var arbetslösheten 4,1 procent. Sedan dess har den aldrig varit högre än 3,6 procent.

Men högkonjunkturen är definitivt över. Regeringen räknar med ett underskott i statsbudgeten. Turismens tillbakagång och en usel säsong för det ekonomiskt viktiga fisket av lodda har fått arbetslösheten att stiga.

I oktober var 3,8 procent av islänningarna utan jobb. Det innebär en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med september. Och det är alltså den högsta arbetslösheten på fem och ett halvt år. Under hela 2019 har den aldrig varit lägre än 3 procent - medan den mellan 2016 och 2018 aldrig var högre än 3 procent.

Suðurnes fortsätter att vara den region som drabbats hårdast av den annalkande lågkonjunkturen. Det är här som flest jobb har gått förlorade efter konkurserna för de isländska flygbolagen Wow Air och Primera Air. I oktober var hela 7,3 procent utan jobb - en ökning med hela 1 procentenhet inom loppet av en månad.

Men arbetslösheten ökade i hela landet. I Reykjavíkområdet var 4 procent utan jobb - en uppgång med 0,2 procentenheter. I Norðurland eystra var arbetslösheten 3,2 procent (+0,4), i Västfjordarna 2,3 procent (+0,1), i Suðurland 2,2 procent (+0,2), i Vesturland 1,9 procent (+0,1), i Austurland 1,5 procent (+0,1) och i Norðurland vestra 1,2 procent (+0,3).

Vinnumálastofnun räknar med att arbetslösheten fortsätter att stiga under november. Det är traditionellt en månad där säsongsjobben inom turistnäringen, fisket och lantbruket blir färre.

Utländska medborgare är alltjämt arbetslösa i högre utsträckning än islänningar. Bland utlänningar var arbetslösheten i oktober hela 8,3 procent.

Däremot har skillnaderna mellan könen minskat något. I oktober var 3,8 procent av männen utan jobb medan 3,9 procent av kvinnorna stod utanför arbetsmarknaden. I åldern 18 till 24 år var arbetslösheten 3,5 procent.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.