fredag 22 november 2019

Hvassahraun kan bli Islands nya flygplats

Hvassahraun i Hafnarfjörðurs utkanter är det bästa alternativet för en ny inrikesflygplats. Att bygga ut den befintliga flygplatsen i Reykjavík är svårt - och att flytta inrikesflyget till Keflavík är dyrt. Därför anser en arbetsgrupp att Hvassahraun är det bästa valet. Prislappen blir runt 40 miljarder isländska kronor. Det rapporterar RÚV.

Flygplatsen i Keflavík har de senaste åren befunnit sig i en närmast ständig utbyggnadsfas. Det är först nu - efter konkurserna för Wow Air och Primera Air - som expansionen börjat komma ikapp trafikökningen.

Samtidigt har inrikesflygplatsen i Reykjavík fått en allt svagare ställning. Inrikesflyget har tappat mark. Majoriteten i fullmäktige vill ha bort flygplatsen och har hittills stängt en bana. Terminalbyggnaden är liten och omodern. Området är dessutom attraktivt för nybyggen.

Ytterligheterna i dagens debatt är en flytt av inrikesflyget till Keflavík eller en nysatsning - som i så fall skulle ske mot kommunens vilja - i Reykjavík. Det tredje alternativet är Hvassahraun i utkanterna av Hafnarfjörður.

Hvassahraun är på många sätt en kompromiss. Flygplatsen skulle ligga utanför stadskärnan men inom huvudstadsregionen. Väderförhållandena är goda. Men av samma skäl har Hvassahraun ifrågasatts som alternativ. Debattörer som förespråkar en flytt till Keflavík ifrågasätter tanken på att bygga en ny inrikesflygplats halvvägs mellan Reykjavík och Keflavík.

Nu backas kompromissalternativet upp av ekonomiska argument. Bakom den slutsatsen står en arbetsgrupp som jobbat på uppdrag av kommun- och kommunikationsminister Sigurður Ingi Jóhannsson. Gruppen har granskat de tre olika alternativen för inrikesflyget.

Slutsatsen är enligt RÚV att Hvassahraun är det bästa valet för inrikesflyget. Prislappen skulle landa på omkring 40 miljarder isländska kronor. Men bygget kommer att ta tid. Bara förberedelserna väntas ta tre till fem år. Själva bygget kan i sig ta ytterligare femton år.

Att investera i Reykjavík blir klart billigare. En utbyggnad av inrikesflygplatsen skulle gå på mellan 15 och 20 miljarder isländska kronor. Prislappen är alltså lägre jämfört med Hvassahraun. Men ett sådant projekt innebär en rad problem. Flygplatsområdet skulle behöva förlängas både fram till Suðurgata och ut i Fossvogur.

De stora svårigheterna gör att arbetsgruppen avråder från Reykjavík. Ledamöterna väljer också att rata Keflavík. En flytt av inrikesflyget skulle kosta 44 miljarder isländska kronor.

Det har också talats om att ersätta Keflavík med Hvassahraun. Det är inget som arbetsgruppen tror på. Att bygga en flygplats både för nationell och internationell flygtrafik i Hvassahraun skulle gå på minst 300 miljarder isländska kronor.

Prislappen blir alltså hög. Än högre blir den eftersom ett bygge i Hvassahraun skulle ta ett par årtionden. Under tiden skulle det nämligen vara nödvändigt med ytterligare investeringar i Keflavík.

En annan fördel med Hvassahraun är enligt arbetsgruppen att den skulle kunna fungera som reservflygplats åt Keflavík. I dag kan Reykjavík ha den rollen - men eftersom den är liten och ofta har samma väder som Keflavík landar flyg som dirigeras om oftare i Akureyri eller Egilsstaðir.

Rapporten presenterades för alltingets miljö- och kommunikationsnämnd i går. Den kommer sannolikt att presenteras offentligt på måndag, berättar RÚV.

Här kan du läsa mer om flygplatsdebatten.