fredag 22 november 2019

Island nobbar EU:s direktiv om insättningsgaranti

Island kommer inte att införa EU:s direktiv om insättningsgaranti. Det beskedet gav utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson när han i veckan besökte Bryssel. Eftersom direktivet innebär ett statligt ansvar för insättningsgarantin anser han att det inte kan införliva det. Om ett sådant regelverk hade funnits tidigare hade Island förlorat Icesave-tvisten.

När Landsbanki gick omkull hösten 2008 förvandlades kraschen snart till en politisk fråga. I den isländska garantifonden fanns inte tillgångar som täckte fordringarna på Landsbankis Icesave i Storbritannien och Nederländerna. EU krävde att isländska staten skulle träda in och stå för insättningsgarantin.

Bankkraschen ledde till den största utrikespolitiska konflikten sedan torskkrigen med Storbritannien. Nu var det den brittiska regeringen som terrorstämplade bland annat Landsbanki. Med uppbackning från EU - och inte minst den svenska regeringen - lyckades Storbritannien och Nederländerna blockera utbetalningen av nödlån till Island från Internationella valutafonden.

Den koalition mellan Socialdemokraterna och Gröna vänstern som tog makten på Island 2009 ställde sig bakom en uppgörelse med Storbritannien och Nederländerna. De ansåg visserligen inte att Island hade någon sådan juridisk skyldighet. Ändå betraktades det som ett bättre alternativ eftersom de annars befarade en internationell utfrysning.

Regeringen lyckades gång på gång samla en majoritet i alltinget bakom ett statligt ansvar. Två av besluten fälldes senare i folkomröstningar. Ett av dem underkändes av Storbritannien sedan Island infört villkor som inte fanns i det avtal som förhandlats fram mellan länderna.

EU hävdade att det fanns en statlig skyldighet att träda in när även garantifonden kollapsade. När frågan till sist prövades i Eftas domstol segrade Island på samtliga punkter. Det fanns inget i regelverket som sade att staten skulle gå in om tillgångarna i fonden inte räckte.

Nederlaget var en avsevärd prestigeförlust för EU. Inte minst eftersom det visade sig att systemet hade stora brister och att spararnas insättningar inte alls var skyddade.

EU täppte senare till luckorna. Men att införliva ett direktiv som innebär ett sådant statligt ansvar kan inte bli aktuellt för Islands del. Det säger utrikesminister Guðlaugur Þór Þórðarson i ett pressmeddelande:
"Jag har sagt det tidigare och jag upprepar det nu att jag kommer som Islands utrikesminister aldrig stå bakom att Island på EES-samarbetets arena godkänner införande och införlivande av denna lagstiftning så att den innebär statsgaranti för bankinsättningar. Om en sådan lagstiftning hade varit i bruk på sin tid hade Icesave-målet förlorats i domstol. Historiens lärdom är därför tydlig."
Guðlaugur Þór Þórðarson redogjorde för Islands inställning under ett möte i Bryssel i veckan. Han sade att regeringen vill göra sitt för att den inre marknadens spelregler ska fungera så bra som möjligt. Men något statligt ansvar för insättningsgarantin ligger enligt utrikesministern alltså utanför dessa regler.

Här kan du läsa mer om Icesave-tvisten.