tisdag 5 november 2019

Jordskred fällde Ketubjörg - raset sågs på jordskalvsmätare


I fyra och ett halvt år har Ketubjörg varit på väg att rasa. I lördags morse kom jordskredet. Tusentals ton av klippan rämnade och föll i Atlanten. Ingen människa ska ha funnits på platsen vid tiden för raset. Skredet var så kraftigt att det gav utslag på jordskalvsmätare vid gården Hraun en mil bort från berget.

Våren 2015 bildades en spricka i Ketubjörg i Skagafjörður på norra Island. Det började med att is bildades i en mindre springa. Det gjorde att vatten började sippra in i den 65 meter höga klippan.

Rasrisken var överhängande. Polisen spärrade därför av den del av klippan där klyftan växte dag för dag. Regnet fortsatte att urholka klippan. Strax innan Ketubjörg rasade hade avståndet ökat till omkring fyra meter.

I fredags var berget fortfarande intakt. Men under helgen rasade Ketubjörg i havet. Jordskalvsmätare vid gården Hraun en knapp mil öster om berget registrerade i lördags morse plötslig och kraftig aktivitet i området. Orsaken tros vara det jordskred som då drog med sig tusentals ton av klippan i havet. På stranden finns nu en 20 meter hög samling av grus och jord från raset.

Raset betyder inte att Ketubjörg nu är ett säkert område. Det finns fortfarande flera sprickor i berget.