lördag 30 november 2019

Klartecken för union mellan Fréttablaðið och Hringbraut

Utan ett samgående med Fréttablaðið hade Hringbraut riskerat konkurs. Det är ett avgörande skäl för Samkeppniseftirlitið att godkänna affären som gör att Islands största dagstidning och en tv-kanal hamnar i samma ägarbolag. Konkurrensmyndighetens klartecken innebär att koncernen Torg nu kan slå ihop redaktionerna.

Nyligen stod det klart att investeraren Helgi Magnússon köpte ut Ingibjörg Pálmadóttir ur mediekoncernen Torg. Navet i bolaget är Fréttablaðið som är Islands största dagstidning.

Efter övertagandet bytte tidningen redaktionell policy. Den ska verka för internationellt samarbete och konsumenternas intressen - vilket i klartext lär betyda att argumentera för EU-inträde och reformering av lantbruket. Helgi Magnússon har också skänkt stora summor till Renässans, ett parti som driver samma frågor.

I samband med affären skulle också tv-kanalen Hringbraut slussas in i Torg. Hringbraut har inte gått runt. Vilka som har valt att pumpa in pengar i projektet har aldrig bekräftats - men envisa rykten gör gällande att Helgi Magnússon varit en viktig finansiär.

Nu ger alltså Samkeppniseftirlitið klartecken till samgåendet mellan Fréttablaðið och Hringbraut. Myndigheten skriver i beslutet att Hringbraut annars hade riskerat att gå i konkurs. Att slussas in i koncernen Torg innebär att Hringbrauts verksamhet kan fortsätta.

Klartecknet kommer efter en rekommendation från medienämnden Fjölmiðlanefnd att säga ja till affären. Enligt nämnden medför samgåendet ingen betydande förändring på marknaden. Mångfalden anses inte minska på grund av övertagandet.

Den största effekten väntas på nätet. Inte heller där räknar dock Samkeppniseftirlitið med några större konsekvenser. Tillsammans har Fréttablaðiðs och Hringbrauts webbplatser en marknadsandel på 11 procent.

Inför beslutet skrev företrädare för Torg och Hringbraut att affären var en förutsättning för de privatägda mediernas överlevnad. Annars skulle public service-bolaget RÚV:s ställning på annonsmarknaden bli för dominerande. De varnade också för fortsatta svårigheter för andra medier eftersom en stor del av annonsintäkterna går till RÚV.

Beskedet innebär inte bara att Hringbraut nu kan slussas in i Torg. Ihop med Fréttablaðiðs olika kanaler börjar Helgi Magnússon närma sig ett mediehus som har verksamhet i samtliga kanaler. Än så länge är Torg svagt på radio. En sådan satsning är dock att vänta. Och även där kommer rapporteringen sannolikt att präglas av samma politiska färg.

Här kan du läsa mer om samgåendet mellan Fréttablaðið och Hringbraut.