fredag 1 november 2019

Kommun stämmer pensionsfond för missade inbetalningar

I tolv år betalade Vopnafjarðarhreppur in för lite till de kommunanställdas pensionsfond. När misstaget upptäcktes ville inte majoriteten i kommunen stå för hela notan. Men pensionsfonden Stapi nobbade alla förslag om att dela på räkningen. Som en följd skulle de kommunanställda mista en del av sin pension. Nu stämmer kommunen Stapi på drygt 70 miljoner isländska kronor.

I början av 2005 skulle Vopnafjarðarhreppur ha höjt pensionspremien för alla kommunanställda. Höjningen var nödvändig för att de anställda skulle garanteras samma ersättningsnivå. Men kommunen missade premiehöjningen. Och det gjorde också pensionsfonden Stapi.

Det dröjde tolv år innan misstaget upptäcktes. Den för låga premien - där kommunen betalade 8 i stället för 11,5 procent - medförde att de kommunanställda skulle få 2 300 isländska kronor i månaden mindre i pension.

Stapi krävde att Vopnafjarðarhreppur skulle betala hela det saknade beloppet. Annars skulle pensionen minskas i motsvarande utsträckning. Kommunens försök att få fonden att stå för åtminstone en del av notan var förgäves. Stapi ansåg till skillnad från kommunen att inga belopp hade förfallit till betalning.

Majoriteten i fullmäktige klubbade i tidigare i år en kompensation på totalt 44,2 miljoner isländska kronor. Pengarna lånades från Stapi och togs från kommunens egen kassa.

Men för att täcka hela beloppet saknades 30 miljoner. Vopnafjarðarhreppur nobbade Stapis krav på att betala hela summan. Majoriteten i fullmäktige hävdade att tillväxten i pensionsfonden mellan 2005 och 2012 var preskriberad. Därför borde Stapi stå för den delen. Det var dock ingen tolkning av regelverket som fonden höll med om.

Beslutet innebar alltså att de kommunanställda skulle förlora en del av sin pension på grund av misstaget. Vid ett informationsmöte tidigare i höst riktade många boende hård kritik mot majoritetens hantering av frågan. De ansåg att det var orimligt att de skulle drabbas ekonomiskt av ett misstag som var kommunens eller pensionsfondens.

Nu kovänder majoriteten i fullmäktige. Förhandlingarna med Stapi om att bära en del av ansvaret har strandat. Vopnafjarðarhreppur stämmer Stapi. Det beslutades nyligen i kommunfullmäktige.

Beslutet innebär att kommunen tar ett lån på drygt 70 miljoner isländska kronor från Lánasjóður sveitarfélaga. Lånet förfaller 2055. Om Vopnafjarðarhreppur skulle förlora tvisten kommer alltså lånet att belasta den egna kassan i årtionden.

Om kommunen skulle få rätt mot Stapi slipper Vopnafjarðarhreppur stå för hela kostnaden. Då kan också lånet betalas tillbaka tidigare.

Här kan du läsa mer om turerna kring Stapi och Vopnafjarðarhreppur.