onsdag 27 november 2019

Salvatore Torrini tvingades byta namn till Davíð Eiríksson

Salvatore Torrini har gått bort vid 73 års ålder. Han var inte bara känd som pappa till artisten Emilíana Torrini. När han flyttade till Island tvingades han byta namn till Davíð Eiríksson för att kunna bli isländsk medborgare. Och i barnens pass står det Davíðsson och Davíðsdóttir - trots att pappan egentligen inte hette Davíð.

När kärleken fick Salvatore Torrini att flytta till Island öppnade han restaurangen Ítalía i Reykjavík. När han senare skulle bli isländsk medborgare stötte han på problem. Den namnlag som då gällde tvingade honom nämligen att byta namn.

Den lag som gäller i dag klubbades 1996. Den ställer inga krav på namnbyten för isländskt medborgarskap. Så var det alltså inte tidigare. Salvatore Torrini var en av många utlänningar som behövde ta ett isländskt namn för att bli medborgare.

Salvatore Torrini tog namnet Davíð Eiríksson. Han har i intervjuer berättat att han alltid tyckte att det var underligt. Han var inte son till någon Eiríkur och förnamnet Davíð använde han aldrig i annat än kontakter med myndigheter. Familj och vänner kallade honom aldrig annat än Salvatore.

När familjen fick en dotter 1977 stötte de på nya problem med namnlagen. Föräldrarna ville kombinera namnen från hennes isländska mormor Emilía och italienska farmor Anna. Men de isländska myndigheterna var tveksamma till Emilíana.

För att runda den isländska namnlagen reste de till Italien och döpte Emilíana. Hon fick Torrini som ett mellannamn. Och patronymikonet Davíðsdóttir - trots att hennes pappa egentligen alltså inte hette Davíð.

Emilíana Torrini har i intervjuer berättat att det var förvirrande att se namnet Davíðsdóttir i passet och andra ställen. Eftersom hon inte kopplade förnamnet Davíð till pappan hade hon inte heller någon koppling till Davíðsdóttir. Hon kände sig som dotter till Salvatore och inte till Davíð.

Hennes bror fick namnet Davíð Torrini Davíðsson. Föräldrarna valde alltså att föra in namnet Davíð i familjen.

Salvatore Torrini föddes i Neapel den 9 juni 1946. Han gick bort den 18 november. Salvatore Torrini blev 73 år gammal. Hans bortgång meddelades i bland annat Fréttablaðið.

I dödsannonsen fanns enbart namnet Salvatore Torrini. Efter att namnlagen ändrades slutade han använda Davíð Eiríksson.