söndag 29 december 2019

Dagens citat

"Man kan faktiskt säga att den politiska krisen blev mycket större än inom det ekonomiska området efter kraschen. Vi ser till exempel hur de politiska partierna har haft stora svårigheter med att nå sin tidigare styrka och allmänhetens förtroende. Det här årtiondet har kännetecknats av ett mycket stort misstroende gentemot det politiska livet som helhet. Det har vi sett i hur regeringar har haft svårt att överleva mandatperioder. Vi har röstat ovanligt ofta det här årtiondet."

Eiríkur Bergmann Einarsson, professor i statsvetenskap vid Háskólinn á Bifröst, i RÚV om hur politiken på Island förändrats under 2010-talet.