måndag 30 december 2019

Fångstmän kan få jaga säl för eget bruk - trots förbud

Förbudet mot jakt på säl behöver inte innebära något totalstopp för fortsatt jakt. Personer som traditionellt har skjutit säl kan få fortsätta jaga. Men det rör sig om begränsad jakt för eget bruk. Den som vill jaga säl under nästa år måste skicka in en ansökan om tillstånd till Fiskistofa senast den 15 januari.

Fiske- och jordbruksminister Kristján Þór Júlíusson införde den 11 december i år ett förbud mot jakt på alla sälarter på Island. Beslutet kom efter en kraftig minskning av antalet knubbsälar - den art som tillsammans med gråsäl finns runt hela kusten.

Frågan är dock om förbudet kommer att ha någon inverkan på beståndet. De senaste årtiondena har det inte förekommit någon säljakt i större skala.

Men i det nya regelverket finns en möjlighet till undantag. Den som traditionellt har jagat säl kan få tillstånd till fortsatt jakt. Undantag kan bara beviljas för jakt för eget bruk. Fristen för att ansöka om tillstånd hos Fiskistofa för jakt under nästa år löper ut den 15 januari 2020.

Här kan du läsa mer om jaktförbudet.