tisdag 31 december 2019

Fler islänningar vill begränsa försäljning av fyrverkerier

Allt fler islänningar vill begränsa försäljningen av fyrverkerier. Men det råder ingen enighet om hur framtidens försäljning ska se ut. Både de grupper som bara vill tillåta försäljning till uppvisningar och köp av begränsade mängder fyrverkerier växer. Dessutom är det allt fler som förespråkar ett förbud mot fyrverkerier. Det visar en undersökning utförd av Maskína.

Fyrverkerier vid tolvslaget är sedan länge ett givet inslag i nyårsfirandet på Island. Men på senare år har fyrverkerierna ifrågasatts allt mer. I synnerhet i Reykjavík gör de luften så dålig att det kan vara hälsofarligt att vistas utomhus. Även hänsyn till miljö och djur är faktorer som lyfts fram oftare.

Den frivilliga räddningstjänsten finansierar sin verksamhet till stor del med intäkter från fyrverkeriförsäljning. Många köper därför fyrverkerier just för att bidra till deras arbete. Det är dock fler räddningsgrupper som har börjat söka andra vägar för att finansiera verksamheten. Förra året började vissa sälja trädplantor i stället.

På bara ett år har opinionen förändrats avsevärt. Nu svarar 37,3 procent av islänningarna att de inte vill förändra försäljningen - vilket är en minskning med 8,1 procentenheter jämfört med när Maskína ställde samma fråga förra året.

Det är 31,7 procent som anser att fyrverkerier enbart bör säljas till uppvisningar - en ökning med 3,6 procentenheter. Och det är 22,7 procent som vill fortsätta tillåta försäljning till privatpersoner men med ett tak på mängden fyrverkerier per person. Den andelen har ökat med 2,9 procentenheter.

Dessutom svarar 8,4 procent att de vill förbjuda fyrverkerier helt och hållet - vilket är en uppgång med 1,8 procentenheter.

Män, islänningar i åldern 30 till 59 år och personer med enbart grundskoleutbildning vill i större utsträckning inte förändra dagens regelverk. Låginkomsttagare och personer i åldern 18 till 29 år förespråkar oftare ett totalförbud.

Skillnaderna mellan olika väljargrupper är stora. Bland Framstegspartiets sympatisörer finns inget som helst stöd för ett förbud - medan 18,8 procent av Socialdemokraternas anhängare säger ja till ett totalstopp. Bland anhängare till Folkets parti svarar 73,4 procent att dagens system bör förbli oförändrat. Samma åsikt har bara 15,6 procent av Gröna vänsterns väljare.

Här kan du läsa mer om opinionen om fyrverkerier.