söndag 29 december 2019

Flera jordskalv nära Hekla på södra Island

Illustration: Veðurstofa Íslands
Ett större jordskalv inträffade söder om Hekla i fredags kväll. Skalvet hade en magnitud på 2,8. Det föregicks av några mindre jordskalv och följdes av ett litet efterskalv. Sedan dess har det varit lugnt i området. Jordskalven har ingen uppenbar koppling till nära förestående vulkanisk aktivitet i Hekla.

Klockan 18.30 i fredags inträffade ett större jordskalv sydväst om Hekla. Skalvets epicentrum låg ungefär mittemellan just Hekla, Hella och Árnes på södra Island. Skalvet uppmättes till 2,8.

Under fredagen skedde ytterligare fem jordskalv i samma område. Fyra av dem föregick det större skalvet medan det femte inträffade på samma plats en knapp halvtimme senare. Inget av dessa skalv nådde upp till 1 i magnitud.

Under lördagen inträffade inga skalv i området.

Vulkanen Hekla har sedan länge passerat de spänningsnivåer som den hade vid tiden för senaste utbrottet år 2000. Jordskalv just kring Hekla är inte vanliga. Därför brukar den seismiska aktiviteten följas med stor noggrannhet. Vid tidigare utbrott i Hekla har de jordskalv som föregår utbrottets början kommit så tätt inpå som 20 minuter före starten.

Här kan du läsa mer om Hekla.