måndag 30 december 2019

Islands socialistparti över spärren till alltinget

För första gången klättrar Islands socialistparti över spärren till alltinget. I den senaste opinionsmätningen från MMR får partiet 5,2 procent. Samtidigt sjunker stödet för Folkets parti under femprocentsspärren. Socialdemokraterna återtar dessutom positionen som näst största parti från Centerpartiet.

I den förra väljarbarometern från MMR sjönk stödet för Självständighetspartiet till rekordlåga 18,1 procent. Det var partiets sämsta siffra hos MMR sedan mätningarna började för elva år sedan. Självständighetspartiet var visserligen alltjämt störst i landet. Avståndet ned till tvåan Centerpartiet låg dock inom den statistiska felmarginalen.

Nu vänder stödet uppåt. Självständighetspartiet är en av decembermätningens vinnare. Partiet får nu 20 procent, en ökning med 1,9 procentenheter. Det är dock bara vid sex tillfällen sedan 2008 som stödet för Självständighetspartiet har varit lägre än i dag.

Socialdemokraterna återtar positionen som näst störst på Island. Stödet ökar med 1,2 procentenheter till 14,4 procent.

Centerpartiet noterades i förra mätningen för historiskt höga 16,8 procent. Nu krymper stödet till 14,3 procent, en nedgång med 2,5 procentenheter. Centerpartiets minskning är den största förändringen i den här mätningen.

En annan stor förändring är ökningen för Islands socialistparti. Stödet växer med 2,2 procentenheter till 5,2 procent. Det är första gången som partiet tar sig över femprocentsspärren sedan MMR i februari i år började att särredovisa siffrorna för Islands socialistparti.

Uppgången gör Islands socialistparti till mätningens stora vinnare. Partiet har tidigare varit över spärren hos Gallup.

Jämte Centerpartiet är Folkets parti den största förloraren. Partiet sjunker nu åter under femprocentsspärren till alltinget. Folkets parti får 4 procent, en tillbakagång med 2,3 procentenheter.

I övrigt är förändringarna små. Piratpartiet ökar med 1 procentenhet till 11,8 procent medan Renässans får 10,5 procent, en uppgång med 0,8 procentenheter.

Gröna vänstern backar med 0,3 procentenheter till 10,3 procent. Framstegspartiet förlorar 1,1 procentenheter till 8,3 procent.

Övriga partier ligger långt under spärren. Ljus framtid får 0,1 procent - en minskning med 0,5 procentenheter. Ingen säger sig i den här mätningen sympatisera med Folkfronten eller Gryning. För Folkfronten innebär det en nedgång med 0,8 procentenheter. För Gryning betyder det att det är andra mätningen i följd helt utan stöd.

Stödet för regeringen är 39 procent, en minskning med 2,5 procentenheter. Bara vid två tillfällen sedan koalitionen mellan Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet tog makten på Island har stödet varit lägre.

Här kan du läsa mer om opinionsläget.