lördag 28 december 2019

Isländsk arbetslöshet stiger till högsta nivån på fem år

Hela 4,1 procent av islänningarna var utan jobb i november. Det är den högsta arbetslösheten på Island på fem och ett halvt år. Och det fortsätter vara Suðurnes som är den hårdast drabbade regionen. Där är arbetslösheten nu mer än dubbelt så hög som i övriga landet. Det visar statistik från Vinnumálastofnun.

I april 2014 var arbetslösheten på Island 4,1 procent. Då var den på nedgång efter att ha nått nästan tvåsiffriga nivåer under åren efter finanskraschen 2008. Men de två senaste åren har den avstannade högkonjunkturen på nytt drivit upp siffrorna. I november i år var arbetslösheten åter 4,1 procent.

Dagens arbetslöshet är alltså den högsta på fem och ett halvt år. Vinnumálastofnun förutspår i en prognos att den kommer att fortsätta stiga under december.

Suðurnes är den region som särskiljer sig. Den har drabbats hårdast av den minskande turismen. I regionen finns också fler utländska medborgare än i andra landsdelar - en grupp som är utan jobb i betydligt större utsträckning än islänningar.

På Suðurnes var arbetslösheten i november hela 8,4 procent. Inom loppet av en månad ökade den med 1,1 procentenheter. Här finns alltså jämfört med riksgenomsnittet mer än dubbelt så många arbetslösa.

Näst högst var arbetslösheten i Reykjavíkområdet. I huvudstaden med omnejd steg den med 0,2 procentenheter till 4,2 procent. I Norðurland eystra var arbetslösheten 3,6 procent (+0,4), i Suðurland 2,2 procent (+0,5), i Västfjordarna 2,2 procent (+0,4), i Vesturland 2,5 procent (+0,6), i Austurland 2 procent (+0,5) och i Norðurland vestra 1,4 procent (+0,2).

Utlänningar hamnar utanför arbetsmarknaden oftare än islänningar. Bland utländska medborgare var arbetslösheten i november 9,3 procent. Den har nästan fördubblats på bara ett år. I november förra året var motsvarande siffra 5,2 procent.

Vinnumálastofnun räknar med att arbetslösheten ökar till mellan 4,2 och 4,4 procent i december.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.