torsdag 19 december 2019

Isländskt fiske på nittonde plats i världen

Island är världens nittonde största fiskenation. Här fångas 1,3 procent av den totala mängden fisk i världen. Men sett till fångsterna per person är det isländska fisket näst störst. Bara på Färöarna har fisket en större betydelse. På varje islänning fångas över tre ton fisk. Det visar en rapport från Íslandsbanki.

Fisket är den sektor som efter turismen är Islands största exportgren. Branschen är också ovanligt betydelsefull sett till antalet invånare.

På varje islänning gick det under 2017 totalt 3,39 ton fisk. Det är bara på Färöarna som fångsterna är större när de slås ut på varje invånare. Där gick det 14,52 ton fisk per person. Trea är Norge med 0,45 ton per invånare.

Det isländska fisket kommer på nittonde plats i världen. Isländska båtar fångar 1,3 procent av den fisk som tas upp ur världshaven.

Störst i världen är Kina med en andel på 17 procent av de globala fångsterna. Därefter följer Indonesien, Indien och USA. Island är den tredje största fiskenationen i Europa efter Ryssland - som är femma i världen - och Norge - som återfinns på nionde plats.

Den viktigaste exportmarknaden för det isländska fisket är Storbritannien. Tvåa är Frankrike följt av Spanien, Norge, USA, Tyskland och Kina. Den i särklass ekonomiskt viktigaste arten är torsk.

Norge sticker ut som den viktigaste marknaden för fiskleverolja och fiskmjöl. Hit går också de största mängderna av sill, lodda och blåvittling. Frankrike är den största marknaden för torsk medan Storbritannien är viktigast för räka och kolja. Större kungsfisk går främst till Tyskland. Kina och Japan är främsta destinationen för hälleflundra.

Män dominerar fortfarande fiskeindustrin. Männen utgör 70 procent av dem som är verksamma inom branschen medan kvinnorna utgör 30 procent. Ombord fiskebåtarna är kvinnorna bara 9 procent. Men i fiskeindustrin på land är kvinnorna 43 procent.