torsdag 19 december 2019

Kommunen Árborg får invånare nummer 10 000

Árborg har nu nått upp till 10 000 invånare. Kommunen blir den åttonde på Island som når ett femsiffrigt antal invånare. Den tiotusende kommuninvånaren var en pojke som föddes den 19 november. Árborg har de senaste åren varit en av Islands snabbast växande kommuner. Inom loppet av två decennier har befolkningen nästan fördubblats.

Den 19 november i år fick Þuríður Elva Eggertsdóttir och Michael Popović en son. Pojken var 50 centimeter lång och vägde närmare 5 kilo. Han har ännu inte fått något namn. Familjen - som utöver mamma och pappa också består av ytterligare en pojke - är hemmahörande i Selfoss och har nyligen återvänt till Island efter att ha bott utomlands.

Nyligen fick familjen besök av kommunchefen Gísli Halldór Halldórsson. Syftet var enligt ett pressmeddelande att gratulera till en milstolpe för kommunen. Sonen blev nämligen den tiotusende invånaren i Árborg.

Selfoss är centralort i Árborg. Kommunen har de senaste åren vuxit mycket snabbt. När den bildades 1998 efter ett samgående med Eyrarbakkahreppur, Stokkseyrarhreppur och Sandvíkurhreppur var antalet invånare 5 505 personer. Sedan dess har den alltså nästan fördubblats.

Och bara under de fem senaste åren har Árborg vuxit med omkring 2 000 personer. Vid årsskiftet bodde 9 485 personer i kommunen.

I takt med att bostadspriserna i huvudstadsregionen ökat har allt fler sökt sig längre bort från Reykjavík. Omkring var femte kommuninvånare pendlar till Reykjavík med omnejd. Men fler arbetstillfällen har också skapats i regionen - bland annat på grund av den växande turismen.

Den snabba ökningen har skapat växtvärk i Selfoss. Vid årets början pågick bygget av 300 nya bostäder. Det har ändå inte visat sig vara tillräckligt.

Sedan tidigare finns det planer på en ny bro över Ölfusá. Den innebär att ringvägen inte längre kommer att gå genom själva stadskärnan. Därför planerar kommunen för ett nytt centrum. För att möta efterfrågan på tomter ska stadskärnan förtätas.

En ny förskola ska stå klar senast 2021. Om utvecklingen fortsätter i samma takt kommer det även att behövas fler nya platser i grundskolan.

Taxeringsvärdena har skenat ännu snabbare än befolkningsökningen. De har fördubblats sedan 2015. Under samma period har de ökat med 49 procent i Reykjavík.

Nybyggen är dock alltjämt billigare i Árborg. Snittpriset per kvadratmeter är 380 000 isländska kronor jämfört med 550 000 i Reykjavík.

Trots ökningen har många islänningar en negativ bild av Selfoss. Att det är ringvägen som fungerar som huvudgata har stor betydelse för intrycket. Gísli Halldór Halldórsson sade tidigare i år i Viðskiptablaðið att det nya centrumet inte ska ge känslan av att besökaren befinner sig i en östtysk stad bestående av lådformade hus.

De övriga kommunerna som har passerat samma gräns är Reykjavík som i januari i år hade 128 793 invånare, Kópavogur med 36 975 invånare, Hafnarfjörður med 29 799 invånare, Akureyri med 18 925 invånare, Reykjanesbær med 18 920 invånare, Garðabær med 16 299 invånare och Mosfellsbær med 11 463 invånare.

Här kan du läsa mer om hur Hafnarfjörður tidigare i år nådde 30 000 invånare.