lördag 21 december 2019

Majoritet islänningar skickar inga julkort

För första gången är det fler som skickar digitala julhälsningar i stället för traditionella julkort. Men majoriteten av islänningarna skickar inga julhälsningar av något slag - och även det är en nyhet. Bland pensionärer är traditionen med julkort fortfarande stark. Men det är få unga som håller fast vid den. Det visar en undersökning utförd av MMR.

Sedan 2015 har MMR frågat islänningarna om de skriver julhälsningar till släktingar, vänner och bekanta. För varje år har det blivit allt fler som avstått från att skicka julhälsningar. Och för varje år har de elektroniska julkorten vunnit mark på de traditionella julkortens bekostnad.

I år är det hela 54 procent som inte skickar några julkort alls. Det är första gången som en majoritet ratar alla typer av julhälsningar. Bara sedan förra året har andelen ökat med 5 procentenheter. När samma fråga ställdes 2015 var det endast 33 procent som valde bort julkort.

Det här julen är det 22 procent som skickar elektroniska julkort - en ökning med 3 procentenheter jämfört med 2018. Samtidigt är det 19 procent som postar traditionella julkort - en nedgång med 7 procentenheter.

Den här julen är det 5 procent som skriver både traditionella och digitala julhälsningar. Den siffran är oförändrad jämfört med förra året.

Bland pensionärer är det hela 81 procent som skickar någon form av julhälsning. Bland islänningar i åldern 18 till 29 år är det däremot bara 31 procent som skriver digitala eller traditionella julhälsningar.

Traditionen med julhälsningar är även starkare på landsbygden än i huvudstadsregionen. Det är också något fler kvinnor än män som skriver julkort.

Här kan du läsa mer om julkort på Island.