onsdag 18 december 2019

Minister: Ingen beredskapsplan för stängda importvägar

Om Island isoleras från omvärlden finns ingen beredskapsplan och inga stora förråd av förnödenheter. Det skriver justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir i ett interpellationssvar till Centerpartiets Karl Gauti Hjaltason. Livsmedel behöver inte bli något problem om importvägarna stängs. Värre blir det med bränsle.

Regeringen har ingen beredskapsplan om importvägarna till Island skulle stängas under en längre tid. Enligt justitieminister Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir är det högst osannolikt att något sådant skulle inträffa. Det svarar hon på en fråga från Karl Gauti Hjaltason, alltingsledamot för Centerpartiet.

Hans frågor gäller förutom själva beredskapsplanen även förråden av livsmedel, bränsle och läkemedel. Svaret är även där att det inte finns någon särskild beredskap.

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir skriver att den sista undersökningen av förutsättningarna gjordes under 2008 i samband med influensaepidemin. Då räknade regeringen med att transporterna till och från Island skulle upphöra under en tid. Ett nödvändigt svar skulle bli att prioritera behovet av olika typer av förnödenheter.

Eftersom fartygstrafiken är mycket omfattande är det inte många som håller några stora lager. Det är billigare att få ständig påfyllning av lager från fraktbåtar. Enda undantaget är apotek där det finns statliga krav på tillgången till läkemedel.

Den genomgång som gjordes 2008 visade att det fanns goda förutsättningar att möta behovet av livsmedel enbart med inhemsk produktion. Mat skulle alltså inte bli något problem vid en längre tids isolering från omvärlden.

Drivmedel skulle däremot behöva ransoneras. Förrådens storlek varierar med hur lång tid det gått sedan den senaste leveransen. I regel finns bränsle som räcker i allt från två veckor till tre månader.

Vid en nödsituation skulle företag behöva samarbeta för att erbjuda en miniminivå av service. Ett problem skulle kunna bli att transportera livsmedel och andra förnödenheter till hela landet.

Om en nödsituation skulle vara på gång skulle regeringen agera för att bygga upp ett förråd av förnödenheter. Det finns också allmänna beredskapsplaner som i så fall tas i bruk. Det finns även regler för hur sådana åtgärder ska ledas.