söndag 1 december 2019

Minister vill ge polis rätt att stänga Reynisfjara för turister

Polisen ska få befogenhet att stänga Reynisfjara för besökare. Det anser turismminister Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir som nu tar initiativ till en ny riskanalys för området. När det finns en överhängande fara för lömska vågor eller klippras ska den populära stranden spärras av. Åtgärden anses vara nödvändig för att undvika fler olyckor.

De senaste åren har flera turister omkommit på Reynisfjara väster om Vík í Mýrdal sedan de överraskats av lömska vågor och dragits ut till havs där de drunknat. Olyckstillbuden har varit många eftersom långt ifrån alla besökare respekterar de varningar som finns.

Det är inte bara vågorna på stranden som är livsfarliga. Turister har också struntat i avspärrningar på grund av klippras. Besökare har även blivit instängda i grottor när vågorna varit kraftiga.

De varningar och den information som finns i dag har hittills inte räckt för att hålla besökare borta från strandbrynet när vågorna är farliga. Nu vill turismminister Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir ge polisen befogenhet att stänga Reynisfjara för besökare. När olycksrisken är stor ska inga turister tillåtas gå ut på stranden.

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir har gett polisen i Suðurland i uppgift att ta fram en ny riskanalys i samarbete med Vegagerðin, Veðurstofa Íslands och civilförsvaret. Med riskanalysen som grund ska polisen alltså kunna stänga stranden för att undvika olyckor. Det tros vara nödvändigt att spärra av Reynisfjara fem till sju dagar om året.

Hon vill dessutom slutföra arbetet med vågprognoser för Reynisfjara. Målet är att de ska användas av turismföretagare. När stranden är stängd på grund av vågor eller rasrisk kan de välja andra besöksmål än Reynisfjara.

Sedan tidigare finns också planer på att sätta upp en mast som ska blinka med varningsljus när vågorna är farliga. Än så länge har dock inte samtliga markägare - vilket är omkring 250 personer - gett klartecken. Därför har masten ännu inte blivit verklighet.

Här kan du läsa mer om olyckor på Reynisfjara.