fredag 27 december 2019

Minsta avståndet mellan ja och nej till EU under 2019

Motståndet mot ett isländskt EU-medlemskap fortsätter att vara kompakt. Men i årets sista mätning från MMR sjunker avståndet mellan ja- och nej-sidan till den lägsta nivån på ett drygt år. Det är nu 46,3 procent som anser att Island ska stå utanför EU även i framtiden medan 31,6 procent förespråkar ett inträde i unionen.

Under det dryga årtionde det har gått sedan Island i juni 2009 ansökte om EU-medlemskap har ja-sidan aldrig varit i majoritet. Nej-sidan har i varje opinionsmätning under denna period alltid varit starkare. De senaste åren har motståndarna haft ett övertag på i snitt omkring 20 procentenheter.

I årets sista mätning från MMR närmar sig de två sidorna varandra. Gapet mellan ja- och nej-sidan är nu det minsta sedan november 2018.

Nu är det alltså 46,3 procent som säger nej till EU-medlemskap, en nedgång med 1,7 procentenheter jämfört med mätningen i november. Även det är den lägsta siffran på drygt ett år.

Samtidigt är det 31,6 procent som säger ja till EU-inträde, en uppgång med 2,3 procentenheter. Andelen som varken säger ja eller nej krymper till 22,1 procent, en minskning med 0,6 procentenheter.

Här kan du läsa mer om Island och EU.