tisdag 17 december 2019

Sju av tio: Stor korruption i isländsk politik och näringsliv

Sju av tio islänningar är övertygade om att korruptionen är utbredd både inom politiken och näringslivet. Något färre tror att korruption i stor utsträckning förekommer även inom offentliga sektorn och medierna. Mest övertygade om omfattande korruption på Island är Folkets partis väljare. Det visar en undersökning utförd av Maskína.

Efter finanskraschen hösten 2008 rasade förtroendet både för alltinget och en rad isländska myndigheter. Ett drygt årtionde senare finns alltjämt en stor del av misstron kvar. Vissa institutioner och myndigheter har lyckats reparera förtroendesprickan. Men tilliten till alltinget är fortfarande på mycket låga nivåer.

Många anser också att korruptionen är utbredd i det isländska samhället. Olika väljargrupper har dock olika syn på vilka samhällsområden som präglas av korruption.

Hela 72,6 procent tror att det finns omfattande korruption inom handeln. Nästan lika många - 71,9 procent - uppger att den är utbredd inom politiken.

Något färre - 56,9 procent - svarar att korruption präglar den offentliga sektorn. Och 42,6 procent upplever att korruption är vanligt förekommande i medierna.

Självständighetspartiet har närmast varit statsbärande sedan Island blev självständigt 1944. Här finns också den lägsta andelen väljare som är bekymrade över korruption.

Mest övertygade om att korruptionen är utbredd är anhängare till oppositionspartiet Folkets parti. Den uppfattningen går också hand i hand med partiets politik som bland annat går ut på att förbättra ekonomin för pensionärer och olika ekonomiskt eftersatta grupper i samhället. Folkets parti beskriver det ofta som att dessa grupper har svikits av samhället.

Det är just inom politiken som Folkets partis anhängare upplever att korruption förekommer mest. Hela 96 procent anser att det finns stor korruption inom politiken. Här finns också de som är mest bekymrade över offentlig sektor. Av sympatisörerna svarar 83 procent att korruptionen är avsevärd inom området.

Anhängare till Självständighetspartiet särskiljer sig i undersökningen. Inte i något annat parti är medierna det område som betraktas som mest korrumperat. Men 39 procent av sympatisörerna anser att det finns utbredd korruption i mediesektorn. Inom Självständighetspartiet finns också ett starkt missnöje med public service-kanalen RÚV som ofta anklagas för att luta politiskt åt vänster.

Mest skeptiska till handel och näringsliv är Piratpartiets väljare. Där hävdar 91 procent att korruptionen är utbredd.

Centerpartiet sprider ofta bilden av att partiet behandlas negativt av medierna. Den uppfattningen har inte minst växt sig stark efter en rad skandaler. Här är också förtroendet för medierna som minst. Bland sympatisörerna är det 60 procent som anser att korruptionen är utbredd inom mediebranschen.