tisdag 10 december 2019

Statsminister: Nästa val på Island kan bli hösten 2021

Hösten 2021 är den troligaste tidpunkten för nästa val till alltinget. Det svaret gav statsminister Katrín Jakobsdóttir i veckan på en fråga från Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, alltingsledamot för Piratpartiet. Då har det gått fyra år sedan senaste valet. Men hon utesluter inte att mandatperioden kan kortas. I så fall sker valet redan under våren 2021.

När koalitionen mellan Självständighetspartiet, Renässans och Ljus framtid sprack under sensommaren 2017 gick det inte att bilda någon ny regering. Lösningen blev nyval. Valet till alltinget hölls i oktober 2017.

Nyvalet skedde nästan på dagen ett år efter det senaste valet. Även det valet tidigarelades. Då hade Sigmundur Davíð Gunnlaugsson på försommaren 2016 tvingats avgå som statsminister sedan det uppdagats att han mörkat sitt ägande i bolag i skatteparadis.

Självständighetspartiet och Framstegspartiet fortsatte att regera - men mandatperioden kortades med ett halvår som ett sätt att tillmötesgå de tusentals islänningar som protesterade mot skandalen. Det valet hölls i oktober 2016.

Val till alltinget sker i regel under våren. Skälet är bland annat att det brukar vara svårt att hinna med budgetarbetet när valet sker på hösten. När Självständighetspartiet, Gröna vänstern och Framstegspartiet bildade koalition efter förra valet gjorde tidsbrist att budgeten för 2018 hade få avtryck från de tre partierna. I stället var det till stor del en budget som tagits fram av tjänstepersoner.

Nu har alltså drygt halva mandatperioden passerat. Sista datumet för nästa val till alltinget är den 24 oktober 2021.

Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, alltingsledamot för Piratpartiet, vände sig i veckan till statsminister Katrín Jakobsdóttir under en frågestund. Hon efterlyste ett besked om när regeringen ansåg att nästa val borde hållas.

Katrín Jakobsdóttir svarade att hon i dagsläget inte hade några planer på att tidigarelägga valet. I så fall skulle islänningarna välja ett nytt allting i oktober 2021. Men något beslut fanns inte från regeringens sida. Senast till hösten tänkte hon diskutera en lämplig valdag med de övriga partiledarna.

Þórhildur Sunna Ævarsdóttir var inte nöjd med svaret. Hon ansåg att det var för sent att diskutera en ändring av valdagen så tätt inpå. Hon tyckte också att det var olämpligt att hålla valet på hösten. Skälet var just den korta tid som en ny regering får på sig att ta fram en budget för nästa år.