fredag 27 december 2019

Tolv kandidater till årets ord 2019 på Island

Klimatdebatten, nyhetshändelser, samhällsförändringar och den tekniska utvecklingen präglar omröstningen av årets ord på Island. I RÚV:s omröstning finns tolv ord - och alla är inte helt nya. Gemensamt för de ord som inte är nykomlingar i det isländska språket är att de har ökat i användning under 2019. Vinnaren avslöjas den 10 januari.

Nyord och några mer etablerade ord finns alltså i omröstningen om 2019 års ord på Island. Gemensamt för de tolv kandidaterna är att samtliga är substantiv. Och de har på olika sätt präglat det gångna året.

Ett par av orden har tydlig koppling till klimatdebatten. Hamfarahlýnun ('katastrofuppvärmning') betecknar uppvärmning orsakad av människan - något som får en hel del att uppleva loftslagskvíði ('klimatångest').

Andra ord användes ofta i samband med politiska beslut. Under 2019 införde Island efter en omröstning i alltinget rätten att bestämma det egna juridiska könet. Lagen talar om kynrænt sjálfræði ('könsligt självbestämmande').

Ett annat uppmärksammat beslut var förlängd abortgräns. Här diskuterades också ordvalet i lagtexten. Ja-sidan talade hellre om þungunarrof (ordagrant 'graviditetsavbrott') medan nej-sidan oftare använde fóstureyðing (ordagrant 'fosterförstörelse'). Bägge orden betyder 'abort' men kan väcka helt olika associationer. Just fóstureyðing var länge det dominerande begreppet. I takt med att synen på abort har förändrats har också þungunarrof - som ofta beskrivs som mindre skuldbeläggande och stilmässigt neutralt - vunnit mark. I lagtexten drev regeringen också igenom ordvalet þungunarrof.

Flera ord är förknippade med nyhetshändelser. Inför en kvalmatch i fotboll mot Turkiet låtsasintervjuade en belgisk turist en av de turkiska spelarna på flygplatsen i Keflavík. I stället för mikrofon viftade han med en diskborste. Turkiet rasade - och i den diplomatiska förbistringen som följde på händelsen och en lång väntan i tullen i Keflavík valde KSÍ, det isländska fotbollsförbundet, att förbjuda diskborstar på matcharenan Laugardalsvöllur i Reykjavík. Det talades om burstabann ('borstförbud'). Förbudet infördes eftersom förbundet befarade att isländska supportrar annars skulle håna de turkiska spelarna genom att vifta med diskborstar på läktarna.

Dagskrárvald ('dagordningsmakt') var något Hatari, Islands bidrag till Eurovision Song Contest, skaffade sig under tävlingsdagarna i Israel. Trots ett förbud mot att diskutera situationen i Palestina lyckades Hatari gång på gång skapa uppmärksamhet kring den israeliska ockupationen.

Hrossamakrill ('taggmakrill') blev fisken på allas läppar i november. Då kunde RÚV och Stundin avslöja hur fiskejätten Samherji med hjälp av misstänkta mutor och penningtvätt skaffat sig värdefulla kvoter för just taggmakrill i Namibia.

Under året tvingades Rio Tinto att stänga en smälthall i aluminiumsmältverket i Straumsvík. Beslutet togs efter att elektrisk ström kommit i kontakt med gas i hög temperatur - något som kan vara mycket farligt. Fenomenet kallas ljósbogi ('ljusbåge').

Två vitvalar flögs under året från fångenskapen i en kinesisk djurpark till Island. På Västmannaöarna ska de få en fristad och ett något friare liv. De två vitvalarna är systrar. I nyhetsrapporteringen talades det om mjaldrasystur ('vitvalssyster').

Ett oväder som drog in över Island i december orsakade stor materiell förödelse. Vägarna stängdes, flygtrafiken ställdes in, invånare uppmanades att hålla sig inomhus, tusentals blev strömlösa och de materiella skadorna blev stora. Ovädret beskrevs som sprengilægð ('spränglågtryck'). Definitionen för ett sådant oväder är ett lågtryck där lufttrycket sjunker mer än 24 millibar inom 24 timmar.

Flera nyord kan kopplas till den tekniska utvecklingen. Självbetjäningskassor blev under 2019 allt vanligare i isländska butiker. Pokasvæði ('påsområde') finns i regel vid kassorna. Det rör sig alltså om en plats där kunderna kan lägga varorna i påsar.

De eldrivna bilarna växte snabbt i antal under 2019. Laddstationerna längs de isländska vägarna har också blivit allt fler. Men på många håll är det alltjämt glest mellan dem. Det kan ge upphov till drægnikvíði ('räckviddsångest'). Den som drabbas av detta fenomen oroar sig för att laddningen ska räcka fram till nästa station.

Här kan du läsa mer om omröstningen om 2018 års ord och här kan du läsa mer om debatten om ordet för abort.